FRONT MOT FRONT:

Politiet har fått melding om ei trafikkulykke i Vikesåbakkane. Naudetatane er på veg. Skadeomfanget er ikkje kjent.