Friskmeldt etter 10 måneder på bakken

Super Puma-helikopterene kan igjen settes inn i trafikk til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen.

Super Puma-helikopteret i sjøen

Denne nødlandingen utenfor Skottland var en av årsakene til at Super Puma-helikoptrene ble satt på bakken.

Foto: Coast Guard / ITN

«Mandag måtte et Super Puma-helikopter nødlande i Nordsjøen. Nå er 52 helikoptre satt på bakken i påvente av årsaken til nødlandingen, og det får konsekvenser for trafikken.»

Denne meldingen gikk NRK ut med i oktober i fjor. Den gangen slapp 19 personer med skrekken da Super Puma-helikopteret de satt i måtte nødlande i Nordsjøen utenfor kysten av Skottland .

Nå er helikoptertypen Super Puma friskmeldt og blir satt inn i trafikk igjen. Det melder Teknisk Ukeblad.

Super Puma-helikopter CHC

CHC har åtte Super Puma-helikoptre som de neste månedene blir satt inn igjen i trafikk i Nordsjøen.

Foto: CHC

Flyr i løpet av august og september

Flyforbudet ble tidligere i juli opphevet under forutsetning om at operatørene følger ei kravliste Eurocopter har utarbeidet og fått godkjent av Easa samt luftfartstilsynene i Storbritannia og Norge, skriver TU.

Åtte Super Puma flyr oljearbeidere ut i Nordsjøen og disse fases nå inn i trafikk igjen.

– Våre aktuelle helikoptre vil nå klargjøres og fases inn igjen i drift i samarbeid med kundene. Dette vil skje i løpet av august og september, sier Svein Thompson, som er kommunikasjonsrådgiver for den største Super Puma-operatøren i Norge, CHC