Friluftsrådet med rosende ord

Rekordbesøk på strendene og stor småbåttrafikk i fjordene har ikke ført til økt forsøpling i strandsonen. Det er meldingen fra friluftsrådene i Rogaland, som skryter av folk som er blitt flinkere til å rydde opp etter seg selv og andre. – Vi merker en holdningsendring, sier daglig leder i Ryfylke Friluftsråd, Hans Olav Sandvoll.

Plast fra havet og naturen kan bli nye møbler
Foto: Thomas Ystrøm / NRK