Hopp til innhold

Raunes fiskefarm tapte mot ConocoPhillips

Fiskefarmen krevde erstatning da forurensning fra opphoggingsbedriften AF Decom tvang dem til å flytte driften på land, men tingretten mener kravet er foreldet. Bedriften må nå betale ConocoPhillips 1,2 millioner i saksomkostninger.

AF Decom

Raunes fiskefarm la ned driften i Vatsfjorden i 2009 fordi de ikke klarte å holde til i samme fjord som AF Decom.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

I januar startet rettssaken der Raunes Fiskefarm gikk til sak mot Conoco Phillips for å kreve erstatning for forurensning i Vatsfjorden.

I dag konkluderte Stavanger tingrett med at kravet er foreldet. Retten mener Raunes fiskefarm skulle ha krevd erstatning fra Conoco Phillips samtidig som de saksøkte AF Decom i 2008, for at kravet skulle ha vært gyldig.

«Retten er etter dette blitt stående ved at det ikke er grunnlag for å slutte at erstatningskravet som Raunes Fiskefarm har brakt inn for retten i tvisten med ConocoPhillips skal anses som flere krav, med forskjellige skjæringspunkt for foreldelsesfristens start. Det er ett og samme krav som det er tatt ut søksmål for, og for dette har retten som nevnt kommet til at foreldelsesfristen senest begynte å løpe 18. desember 2008. Dette innebærer at erstatningskravet mot ConocoPhillips var foreldet idet forliksklagen mer enn tre år senere ble tatt ut 30. mars 2012.»

Må betale saksomkostninger

– Vi mener det er rettighetshaver som har ansvaret for de skader petroleumsvirksomhet og avviklingsvirksomhet måtte resultere i, inkludert skader påført Raunes fiskefarm, sa advokat Sigurd Knutzons i retten da saken startet i januar.

Nå må Raunes fiskefarm betale ConocoPhillips 1,2 millioner i saksomkostninger.

I 2009 fant fiskefarmen ut at det ikke var mulig å drive lønnsomt og forsvarlig oppdrett av torsk i fjorden og flyttet derfor på land. Farmen krevde at ConocoPhillips skulle dekke kostnadene av flyttingen på 70 millioner kroner.

Tok saken fra AF Decom til ConocoPhilips

Helt siden slutten av 2000-tallet har debatten gått om hvorvidt Raunes fiskefarm og opphuggingsbedriften AF Decom kunne eksistere ved siden av hverandre. Gang på gang har fiskefarmen og ulike organisasjoner hevda at opphoggingen av oljeinstallasjoner har forurenset fjorden.

Raunes fiskefarm tok først industribedriften AF Decom til retten. Farmen krevde erstatning fordi de mener det ikke lenger er mulig å drive med fisk i Vatsfjorden. Raunes fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Deretter tok de saken til Høyesterett, som avviste den.

Daglig leder for Raunes fiskefarm, Frode Bjelland, sa tidligere i januar til NRK at han nå håper nye opplysninger kan stille ConocoPhillips til ansvar. Derfor valgte Raunes fiskefarm og advokat Knudtzon å gå til sak mot operatør og rettighetshaver for de delene som har blitt hogd opp i fjorden, nemlig ConocoPhillips på vegne av Ekofisk-gruppen.