FRI VEI I BØMLAFJORDTUNNELEN:

Lastebilen som sperret Bømlafjordtunnelen på E39 er fjernet. Det er fri ferdsel på stedet.