Fremdeles høyaktuelt med E39 over Høg-Jæren

Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, har mottatt Vegvesenet sin rapporten om ny E39 over Høg-Jæren. Han mener veitraseen er så interessant, at han vil ha ytterligere utredning.

Forslag til E39-trasé i Rogaland

Den blå linja viser Høg-Jæren sitt forslag til ny E39. Grønn linje er den eksisterende veien, mens rød linje er Vegvesenet sitt tidligere forslag.

Foto: jordvern.no

– Vegdirektoratet skal utrede Jærlinja videre, det vil si en alternativ trasé mellom Sandnes og Flekkefjord. Det er behov for nærmere utredning av Jærlinjas betydning for lokal og regional utvikling, samfunnsøkonomisk nytte, forhold som gjelder togtransport og valg av reisemiddel og følger for matjord og naturmangfold ved en eventuell utbygging, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jubel på Jæren

– Dette er en stor dag. Den faglige gjennomgangen fra Vegvesenet viser at det vi har hevdet hele veien er riktig, og at ny E39 over Høg-Jæren er et godt trasévalg, sier Tore Svanes, pressetalsmann for gruppa bak forslaget.

Opprinnelig var Vegvesenets plan å bygge ny E39 mellom Stavanger og Kristiansand omtrent der veien går i dag. I januar økte imidlertid styrken i ønsket om E39 over Høg-Jæren, altså nærmere sjøen enn der veien i dag går.

– Dette er veldig bra. Departementet sier det er så interessant at de vil vite mer om denne traseen. De skal spesielt se på de regionale og lokale samfunnsgevinstene et slikt alternativ gir, sier fylkesvaraordfører Terje Halleland (Frp).

– Bedre for jordvernet

Bøndene mener E39 over Høg-Jæren kan spare dyrkbar mark, men andre frykter at en endring av den opprinnelige traseen kan forsinke den nye veien.

Rapporten fra Vegvesenet har ført til at Solvik-Olsen verken vil skrinlegge E39 over Høg Jæren, eller bekrefte at det er denne de vil gå for.

– Det er ikke sagt at det blir denne traseen, men den blir utredet på lik linje som den andre. Når alt er på bordet skal valget tas, og da har man et godt utgangspunkt. Jeg tror den er klart før året er over, sier Halleland.

Kan bli billigere og raskere

Det var i februar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunngjorde at initiativet hadde fått gehør. Da ba han nemlig om en vurdering av Høg-Jæren som mulig trasé for ny E39 – og hadde følgende kommentar til skeptikerne som frykta forsinkelser:

– En av fordelene er at hvis vi bygger en helt ny trasé, så trenger en ikke ta hensyn til dagens trafikk på dagens E39. Da går det både raskere og billigere å bygge veien, sa han til NRK 12. februar.