Freder tre bygg i Rogaland

I dag blir gården Øya i Eigersund (bildet), Øvre Strandgate 60 i Stavanger og Haraldsgata 37 i Haugesund fredet av Riksantikvaren.
–En gård fra 1700- og 1800-tallet, et typisk hus fra 1860-tallets Stavanger og en Haugesund-villa fra 1920-årene blir nå bevart for fremtiden. Alle har nasjonal verdi sier riksantikvar Jørn Holme.

Gården Øya
Foto: Siri Wolland / Riksantikvaren