Freder stålverket på Jørpeland

Rådmann i Strand kommune, Jon Ola Syrstad, presenterte sentrumsplanene for Jørpeland på et informasjonsmøte for kommunestyret mandag kveld. Et av hovedpunktene var framtiden til de over 200 arbeidsplassene ved hjørnesteinsbedriften Scana Steel.

Systad og Idsø Strand kommune

GRØNT OG URBANT: Å bevare flotte naturopplevelser, kombinert med høyblokker og næringslivsutbygging, skal skape liv i Jørpeland sentrum. Her diskuterer rådmann Jon Ola Syrstad med prosjektleder Sunniva Idsø.

Foto: Erik Sergio Auklend

Svenske Scana har tidligere, via prosjektet «Fjordbris», lagt fram planer om storstilt ombygging av det nåværende industriområdet i Jørpeland sentrum. Rådmannen har nå satt ned foten for disse planene, og hvis formannskapet godtar rådmannens forslag spares over 200 arbeidsplasser.

– Grunnlaget for planen har vært å ta vare på dagens sentrumsområde og styrke det videre. Samtidig vil vi ta vare på næringsområdet i sentrum, og det inkluderer også stålverket, sier prosjektleder og hovedplanlegger Sunniva Idsø.

Jørpeland skal urbaniseres

Ifølge arkitekten skal Jørpeland kombinere flotte naturopplevelser med økt grad av urbanisering. Det planlegges boligblokker på fire-fem etasjer i store deler av dagens sentrumsområder.

Jørpeland sentrum

FORTSATT STÅLVERK-DRIFT: Jørpeland sentrum vil gjennomgå store forandringer de neste årene, men stålverket (øverst til høyre i bildet) ser ut til å bestå.

Foto: Strand kommune

– Folk ser at vi trenger denne planen, for ikke å ødelegge mulighetene som finnes her.

Rådmann Jon Ola Syrstad tror kommunestyret er enige i at langsiktige tiltak er helt nødvendige for framtida til Jørpelands 12.000 innbyggere.

– Det vil nok bli diskusjoner om hvordan planen skal utvikles i framtida, men jeg har tro på at den skal kunne sluttbehandles i kommunens formannskap omtrent etter den fasongen vi nå har sett, sier Syrstad etter møtet mandag kveld.

– Veldig spennende

Ordfører Helge Steinsvåg kom med flere spørsmål og bemerkninger til rådmannens planer. Steinsvåg er positiv til hvordan framtida ser ut for Jørpeland sentrum.

Ordfører Helge Steinsvåg Strand kommune

POSITIV: Ordfører i Strand, Helge Stråtveit, ser fram til å omforme sentrum av Jørpeland.

Foto: Erik Sergio Auklend

– Denne planen legger føringer for hvordan Jørpeland skal forsterkes som regionshovedstad de kommende årene, og det ser veldig spennende ut, sier ordføreren. Han mener planene som rådmannen har lagt fram viser en fin balanse mellom tradisjoner og visjoner.

– Det er ekstremt viktig at vi setter rammevilkår for industrien som sikrer videre drift av stålverket, som har gjort Jørpeland til det den er i dag.

Kulturhus uten tomt

På forhånd var det også forventninger til andre punkter i rådmannens plan; blant disse ble særlig parkeringsanlegg for Preikestolen-turister og nytt kulturhus tatt opp av de frammøtte politikerne. Foreløpig har ikke kulturhuset egen tomt i arealplanen, men bygget er innbakt i planen likevel, ifølge prosjektleder Idsø.

– Det at kulturhuset ikke har en egen tomt enda betyr ikke at det ikke finnes planer for et slikt bygg. I bestemmelsene til rådmannens forslag foreligger planen om etablering av kulturhus vendt mot hovedtraseen ved Rådhusgata og Torget. Et slikt bygg sees på som veldig sentralt når det gjelder å skape liv i Jørpeland sentrum, sier hun.