Framleis inga rushtidsavgift

– Det er ikkje mogleg å seia nøyaktig når rushtidsavgifta igjen kan krevjast inn, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Statens vegvesen stoppa innkrevjinga då det kom fram at bilistar hadde blitt fakturert for meir enn det dei skulle.