FRAMLEIS IKKJE FIKSA:

Kabelfeilen mellom Nærbø og Varhaug stasjon er framleis ikkje fiksa. Det er 10-15 forsinkelser på alle lokaltog.