NRK Meny

FRA OLJÅ TIL SYKEMELDING:

Mange tidligere ansatte i olje- og gassektoren blir sykmeldt straks de blir arbeidsledige. Det har vært en rekke oppsigelser innen oljerelatert virksomhet på Sørlandet den siste tiden.