Fotgjenger påkøyrd på Gausel

  • Stengt kjørefelt etter påkjørsel

    På fylkesvei 44, Gauselveien, ved Gauselbakken, er det redusert framkommelighet etter et trafikkuhell, opplyser Statens vegvesen. Ett felt er stengt. En person har blitt påkjørt i et fotgjengerfelt, opplyser politiet.