FOTGJENGER PÅKJØRT I HAUGESUND

En fotgjenger ble påkjørt i Skjoldavegen på Flotmyr i Haugesund kl. 20:25. Nødetatene er nå på plass.