NRK Meny

Fotgjengar påkøyrd i Haugesund

  • IKKJE ALVORLEG PERSONSKADE:

    Forgjengaren som vart påkøyrd i Haugesund vart ikkje alvorleg skada. Det er ikkje naudsynt med tur til legevakt eller sjukehus, melder politiet. Bilføraren vart anmeldt for påkøyrsel i fotgjengarfelt.