NRK Meny
Normal

Fosterfaren kan bli en sak for kontrollkomiteen

Martin Kolberg (Ap) mener regjeringen forsøker å forskyve på overgangsordningen de ikke vil ha, men som Stortinget har vedtatt.

Ingvar og Torill Hafver

Ingvar og Torill Hafver sto frem og fortalte historien sin i NRK i desember 2016.

Foto: Eirik Gjesdal

– Vi vet at regjeringen har i vært imot dette, men de er imidlertid nedstemt i Stortinget, og da må de godta det, ikke drive med filibustertaktikk for å hindre intensjonen i vedtaket, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap).

Arbeiderpartiet slutter seg nå til en partiene som kritiserer regjeringen for å ikke ha innført en overgangsordning som ble vedtatt på Stortinget i mai. Den er fortsatt ikke innført og regjeringen har uttalt at den innføres 1. januar 2018 fordi det skal settes av penger til dette i neste års statsbudsjett.

martin Kolberg

Martin Kolberg (Ap) mener saken om fosterfaren kan bli aktuell for kontrollkomiteen.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

– Jeg har et bestemt inntrykk av at regjeringen forsøker å forskyve på dette. De kunne brukt både kongelig resolusjon og forskrift for å hindre denne situasjonen. Når de ikke gjør dette så må den neste kontrollkomiteen passe på dette når den samles til høsten.

Økonomisk smell

NRK har de siste månedene fortalt om saken til Ingvar Hafver som går på en økonomisk kjempesmell fordi han mottok arbeidsavklaringspenger mens han fikk lønn for å være fosterfar. Lønna han fikk skulle vært trukket fra beregningsgrunnlaget, hvilket gjorde at han ikke bare mistet en utbetaling på 20.000 i måneden, men også fikk beskjed om at han måtte betale tilbake alt han hadde fått. Overgangsordningen skulle endre på dette, hvilket Hafver håpet betød at han slapp å betale tilbake nesten 300.000 kroner til Nav. Men så har innføringen latt vente på seg. Både Venstre og SV, som begge har jobbet for å få endret regelverket, kritiserte regjeringens tidsbruk. Nå mener Kolberg at saken er så alvorlig at den kan bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Lise Christoffersen

Lise Christoffersen (Ap)

Foto: Morten W. Røkeberg

– Kontrollkomiteens primære oppgave er å tilse at regjeringen følger Stortingets vedtak og dens intensjon. Her handler det om at Stortinget har gjort et eksplisitt vedtak. Regjeringen kunne lett ha løst dette med kongelig resolusjon eller med forskrift hvis de hadde villet.

Passivt

Også Kolbergs partikollega, Lise Christoffersen (Ap), mener regjeringen har gjort for lite.

– Jeg synes ministeren holder seg altfor passivt til Stortingets vedtak, sier hun.

Mens innføringen av overgangsordningen har latt vente på seg, har Ingvar Hafver betalt er regning på nesten 140.000 kroner for å betale tilbake pengene han har fått fra Nav. Nav kuttet i kravet fordi de mente de hadde vært for dårlige til å informere om ordningen. I tillegg får fortsatt ikke Hafver arbeidsavklaringspenger. Christoffersen mener Nav burde lagt saken til side ettersom det er helt klart at Stortinget skal endre reglene.

– Nav kunne på eget initiativ stilt disse sakene til bero inntil nye regler er på plass, sier hun.

Konfrontert med kritikken gjentar regjeringen at det behov for gjennomgang av regler og må få ressurser i neste års statsbudsjett.

Christl Kvam

Statssekretær Christl Kvam

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– En god fosterhjemsomsorg krever gode og forutsigbare rammer for fosterforeldre. Regjeringen vil derfor sørge for å følge opp overgangsordningen som er vedtatt av Stortinget. Siden ordningen krever forskriftsendring og tilleggsbevilgninger kommer regjeringen tilbake til dette i statsbudsjettet for 2018. Det tas sikte på at regelendringene skal tre i kraft fra 1. januar 2018, sier statssekretær Christl Kvam i en uttalelse.