Fosterfar fikk krav på 293.000 kroner fra Nav – nå vedtar Stortinget endring

Fosterfar gikk på kjempesmell etter å ha mottatt arbeidsavklaringspenger samtidig som han fikk lønn for å være fosterfar. Nå blir regelverket endret.

Ingvar og Torill Hafver

Økonomien til Ingvar og Torill Hafver har blitt snudd på hodet etter at Nav krevde tilbake 293.000 kroner i feil utbetalt stønad.

Foto: Eirik Gjesdal

– Vi satt her begge to da jeg fikk meldingen. Da begynte tårene å renne.

Ingvar Hafver blar i permen som har blitt tjukkere og tjukkere de siste månedene. Den inneholder alle meldinger som er sendt og alle brev som er mottatt fra stortingspolitikere. Han sitter i sofaen hjemme på Lye i Rogaland sammen med kona Torill. De siste månedene har han jobbet for å endre reglene for alle fosterforeldre. Nå har han lykkes.

– I denne eposten spør jeg «om vi kan slippe jubelen løs». «Denne har vi vunnet» svarer Trine Skei Grande, leser Hafver fra permen.

Fikk gigantkrav

Jærbuen, som ble kreftsyk for to år siden, fortalte historien sin til NRK først i desember. Han hadde mistet arbeidsavklaringspengene fra Nav fordi han fikk lønn for å være fosterfar. Senere fikk han også et tilbakebetalingskrav på 293.000 kroner for perioden han hadde mottatt begge deler.

Flagg

8. mai kunne Ingvar og Torill Hafver flagge for både frigjøringsdagen og fordi det blir endring i reglene.

Hafver fortalte at det var han som gjorde Nav oppmerksom på at det kunne være feil i utbetalingene, og at han hele tiden hadde vært åpen om pengene han fikk for å være fosterfar. Han mente regelverket var dypt urettferdig og at fosterforeldre dermed risikerte å komme dårligere ut ved sykdom, eller andre ting som gjorde at de falt utenfor arbeidslivet, enn andre arbeidstakere. Det var flere politiske partier enige i, og både SV og Venstre fortalte NRK at de hadde jobbet i lang tid for å få endret reglene.

Partileder Trine Skei Grande før landsmøtet i Venstre til helga.

Trine Skei Grande (V) har fått flertall for endring i reglene.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er helt håpløst hvis vi har et regelverk som gjør at folk havner i så fortvilte situasjoner, sa Venstre-leder Trine Skei Grande.

«Dusteregelverk»

I februar fremmet Venstre et forslag om en særordning for fosterforeldre. Nå fungerer det slik at deler av fosterhjemsgodtgjørelsen er regnet som alminnelig inntekt. Et større inntektsgrunnlag kan føre til reduksjon i flere trygdeytelser. Venstre mener fosterhjemsgodtgjørelse ikke bør føre til slik reduksjon. Nå blir forslaget vedtatt, men «særordning» har blitt til overgangsordning. Forslaget ble enstemmig vedtatt i arbeids- og sosialkomiteen og vil bli vedtatt i Stortinget på torsdag.

– Denne seieren smaker ekstra godt for den beskriver enkeltpersoners seier over et rigid og urimelig NAV-system, sier Terje Breivik (V). Kritikerne av dagens regelverk har ment at det har ført til at fosterforeldre har havnet i en økonomisk knipe, og at flere har måttet si opp sine fosterhjemsoppdrag.

– Utilsiktede flyttinger av fosterbarn vet vi er skadelig, denne regelendringen som nå blir innført, vil hindre at fosterbarn må flytte pga. et «dusteregelverk» som faktisk har gjort at fosterforeldre taper økonomisk på dette viktige samfunnsoppdraget, sier Breivik.

Også i SV er det jubel.

– Det er avgjørende for utsatte barn at folk som har omsorg til overs ønsker å være fosterforeldre. Når fosterforeldre blir syke, trenger de fellesskapets hjelp og støtte. Jeg er veldig glad for at det nå kommer på plass, sier nestleder Kirsti Bergstø.

Kirsti Bergstø (SV) på Stortingets talerstol

Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

Foto: NRK

Vil slippe å betale

Men hva som skjer med regningen som Hafver allerede har fått er usikkert. Venstre-leder Trine Skei Grande er i alle fall klar på at jærbuen bør slippe å betale.

– Vi kan jo ikke gripe inn i enkeltsaker, men i denne saken må vi bare henstille Nav til å ta til fornuft. Jeg ville klaget på vedtaket Nav og vist til arbeidet på Stortinget, sier hun.

Det har Hafver allerede gjort. Klagen blir behandlet akkurat nå, og jærbuen håper at Nav-vedtaket blir omgjort, men uansett hvordan det går, så ser han på det som har skjedd som en seier.

– Jeg brenner for at barn som har et behov for et hjem skal få det.

– Men hvis selv må betale nesten 300.000 ...

– Den prinsipielle seieren er nok. Jeg skal klare meg. Ungene skal bo her. Det har jeg lovt dem, og sånn skal det være.