Hopp til innhold

Valpen på grensen

Hundeoppdretter Bjørn Lundberget kunne fortvilet se at hans åtte uker gamle valp ble plassert i karantene. Flere hundeeiere melder om full forvirring rundt regler om import av hunder fra Sverige.

Valp

MYE BYRÅKRATI: Det er denne åtte uker gamle valpen som uforvarende har blitt hovedpersonen i en byråkratisk konflikt.

Foto: Bjørn Lundberget

– Dette er totalt maktmisbruk!

Bjørn Lundberget var fortvilet over de siste dagers opplevelser da NRK snakket med ham i forrige uke.

Hans åtte uker gamle schæfervalp satt akkurat da i karantene i en hundekennel på Gardermoen.

Den skulle sendes tilbake dit den kom fra. Jönköping i Sverige.

Grunnen til det var et manglende dokument og uenighet rundt de kompliserte reglene som gjelder når man skal importere en hund fra utlandet.

Han mente at saken kunne få store konsekvenser.

– Dette er svært traumatiske opplevelser og skadelig for valpen. Å bli skilt fra alt han kjenner i så ung alder. Det kan resultere i store og varige psykiske skader som kan føre til at valpen må avlives, sa Lundberget.

Valp

Bjørn Lundberget fikk så vidt hilst på valpen før den ble tatt med til Airpet dyrehotell.

Foto: Bjørn Lundberget

En rekke uheldige omstendigheter

Den korte versjonen av saken er at Lundberget manglet et skjema han mente han ikke trengte.

Den lange versjonen er som følger:

Lundberget er en anerkjent og rutinert schæferhund-oppdretter. Den ene hannen hans skal ha vunnet mesterskap i Danmark, Sverige og Norge.

Å frakte hunder over landegrensene er noe Lundberget har gjort flere ganger enn det han kan huske.

Denne historien starter med at han og en svensk oppdretter inngikk en avtale om at den ene hannen til Lundberget skulle pares med ei tispe fra den svenske oppdretteren. Dette skjedde i november 2020.

Tidligere hadde Lundberget dratt over landegrensa for å hente hund, men denne gangen ble tispa levert på grensestasjonen i Svinesund på norsk side av grensa. Dette på grunn av koronarestriksjoner.

Lundberget tok med seg tispa hjem til Trysil, hvor den ble paret med hans hund.

En snau uke etter det igjen, leverte han tispa på Svinesund. Svenskene hentet den og dro hjem til Jönköping i Sør-Sverige.

En stund etter dette fikk tispa valper. De fleste ble solgt til nye eiere i Sverige, men den ene valpen skulle over til Lundberget i Norge.

Oppdretterne skulle eie valpen sammen, men den skulle vokse opp i Norge.

Åtte uker gammel ble valpen kjørt til grensestasjonen på Svinesund. Svenskene viste frem papirene til tollvesenet. Alt var i orden og de dro hjem.

Svenske oppdrette med valp.

Den svenske hundeoppdretterne Anneth og Björn Forsell med valpen på Svinesund.

Foto: Bjørn Lundberget

Men for Lundberget startet problemene.

– Valpen er vaksinert, har tatt markekur og har kjæledyrpass, altså en veterinærattest som man må ha i EU og resten verden. Den er chippet, har stamtavle og registreringsbevis. Jeg trakk en kølapp for å komme inn til han som hadde med innførsel av dyr å gjøre. Han sa at det manglet et dokument. Et dokument som heter «Traces», sa Lundberget til NRK etter besøket på Svinesund.

Grunnen til at tollerne ville ha dette dokumentet, er fordi valpen ikke kom over landegrensa i bilen til Lundberget.

Hadde den kommet med ham, så hadde det vært privat transport av eget dyr over grensa og alt hadde vært i orden.

Men hadde Lundberget kjørt over grensa nå, måtte han ha gått i karantene selv.

Det kunne han ikke, fordi han i tillegg til å drive med hundeoppdrett på fritiden, er innehaver av et begravelsesbyrå.

Siden valpen ble overlevert på den norske siden av grensa, så ble det ansett som en kommersiell handel.

Dette til tross for at den hadde blitt fraktet med de svenske medeierne av valpen og overlevert noen få hundre meter over grensa.

– Forstå det den som kan. Jeg har full respekt og forståelse for at det må være et rigid system for transport av hunder som kommer uten dokumenter. Men her snakker vi dokumentert historikk på individet, sa Lundberget.

Skjema Tollvesenet

Dette skjemaet fikk Bjørn Lundberget av tollvesenet. Traces var egentlig ikke på lista, men er ført på med penn.

Foto: Mattilsynet/Tollvesenet

Måtte sendes tilbake

Lundberget hadde forklart til tollerne at han hadde gjort alt som han hadde fått informasjon om.

Han hadde vært i kontakt med både politidistriktet og tollerne på telefon i dagene i forveien. Han hadde forklart hva slags dokumentasjon han hadde.

Ifølge Lundberget var det ingen som hadde fortalt han om «Traces»-skjemaet fra Mattilsynet.

All dokumentasjon var sendt til grensepolitiet i forkant.

– Hvordan får man dette skjemaet?

– Det er et slags europeisk reisesertifikat, og skal kun utskrives av en offentlig godkjent veterinær. Den lokale veterinæren som valpen har vært hos, har ikke fullmakt til å fylle ut en sånn attest, sa Lundberget.

Og på grunn av dette måtte altså valpen sendes tilbake til Sverige.

Men før dette skjedde så hadde den blitt plassert på Airpet sitt hundehotell ved Gardermoen i karantene på Lundberget sin regning.

Airpet leverer også karantenetjenester for Mattilsynet under pandemien.

Lundberget forklarte at bare transporten fra Svinesund til Gardermoen kom til å koste ham 4000 kroner.

Så ville han få en regning på flere hundre kroner for hver dag valpen blir værende på dyrehotellet. Lundeberget sa at det er ikke regninga, men dyrevelferden som opptok ham.

– Den ble fraktet i en liten kassebil i et usikret bur i over 100 kilometer i timen. Dette var den første turen denne åtte uker gamle valpen hadde med ukjente, sa han oppgitt.

Lundberget skrev en klage til Mattilsynet. Han ba om å få utlevert valpen.

Hvis klagen ikke ble tatt til følge, ville han kreve å få transportere valpen til grensa selv. Der kunne den overleveres til de svenske oppdretterne som skulle ta den med til en offentlig godkjent veterinær.

Det var Lundberget innstilt på å gjøre, selv om det lå an til å bli både en dyr og langvarig prosess.

– Denne valpen blir behandlet som en gatehund fra Tyrkia som ikke hadde dokumentene i orden. Mattilsynet har erkjent at kommunikasjonen til hundemiljøet og Norsk Kennel Klub ikke har vært god nok. Dette er enkelt og greit galskap, sa Lundberget.

– Det komiske i dette var at jeg hentet og leverte moren til valpen på grensa uten problemer. Og det var ikke min hund en gang!

Airpet

Airpet dyrehotell på Gardermoen.

Foto: Bjørn Lundberget

Tolletaten svarte

NRK var i kontakt med pressevakten i Tolletaten som besvarte spørsmålene skriftlig.

– Vi beklager om informasjonen i dette tilfellet var mangelfull. Tolletaten har etter stengingen av grensen observert flere kreative måter å gjennomføre overlevering av valper fra Sverige til Norge. Vi jobber derfor nå med å utarbeide mer presis informasjon til publikum om hva som er lov.

Ellers bekreftet pressevakten at det er en forskjell hvis man selv tar med seg kjæledyret over grensa eller hvis noen andre gjør det.

– Hovedregelen er at alle dokumenter, inkludert Traces-skjema skal fremvises ved import. Det er imidlertid gjort lettelser/unntak for reisende som selv medbringer kjæledyr over grensen. Da regnes innførselen som ikke-kommersiell.

Men;

Det er likevel ikke så enkelt at hvis Lundberget hadde møtt på andre siden av grensa så hadde alt vært greit.

Pressevakten forklarte:

– Ikke-kommersiell forflytning er definert som «En forflytning av kjæledyr regnes som ikke-kommersiell der forflytningen er utløst av eierens behov for å forflytte seg og skjer innenfor tidsrommet fem dager før til fem dager etter eierens forflytning». I denne saken fremstår det som om forflytningen er utløst av hundens behov for å forflytte seg, ikke eierens – og derfor vil ikke unntaket fra plikten til å fremvise Traces-skjema gjelde, uavhengig av om overleveringen er på svensk eller norsk side av grensen.

Utover dette viste Tolletaten til Mattilsynet.

Grensekontroll på Svinesund

Grensekontroll på Svinesund. Bildet er fra en annen anledning under pandemien.

Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Mattilsynet snur

Men for å illustrere hvor komplisert denne saken er: Mattilsynet bekrefter overfor NRK at de ikke tolker reglene så strengt. Henter man hunden selv fra oppdretter i Sverige, så er det greit uavhengig av hva formålet med reisen er.

Etter at NRK kontaktet Mattilsynet om denne saken, og Lundberget sendte inn klagen, endret alt seg.

Veterinær i Mattilsynets avdeling Østfold og Follo, Lars-Erik Rondestveit, kunne fortelle NRK og Lundberget at han ville få valpen utlevert likevel.

– På bakgrunn av sameieravtalen har vi vurdert reisen fra Sverige til Norge som ikke-kommersiell forflytning. Hunden oppfyller kravene til ikke-kommersiell innreise til Norge, og kan frigis til norsk eier, sier Rondestveit.

Veterinæren poengterer imidlertid at på grunn av koronarestriksjonene vil de fleste transporter av hunder over landegrensa nå i utgangspunktet regnes som kommersielle.

Det er fordi eierne ikke kan reise for å hente hundene selv hos oppdrettere i blant annet Sverige. Rondestveit mener Lundberget burde ha kontaktet Mattilsynet i forkant av transporten, for å få informasjon.

Mattilsynet ønsker nå å opplyse de som importerer hund over svenskegrensa om hvordan regelverket blir praktisert.

– Dette ønsker vi å gå ut med.

Rondestveit mener imidlertid at Tolletaten ikke har gjort noe feil. Han mener inngripen i denne saken skyldtes at alle eierne av valpen ikke var oppført i kjæledyrpasset.

Lars-Erik Rondestveit i Mattilsynet

Lars-Erik Rondestveit i Mattilsynet.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Det bemerkes for fremtiden at alle eiere som skal reise med hunden over landegrensene må være oppført som eiere i kjæledyrpasset.

Lundberget mener dette er merkelig argumentasjon, fordi han overleverte sameieravtalen han hadde med de svenske oppdretterne sammen med all annen dokumentasjon.

– Forskjellen nå er at de har lest alt, sier han.

– Aldri hørt om lignende

Tommy Oftedal er avlsansvarlig i Norsk Schäferhund Klub. Han har blitt informert av Lundberget om saken.

– Jeg har aldri hørt om dette før. Det er en knapp måned siden jeg hentet en hannhund på grensa på samme måte. Jeg hadde ikke Traces-skjema, sier Oftedal.

Han har selv importert og eksportert schæferhunder i flere år. Fra blant annet Sverige, Tyskland, Danmark og Italia. Han forteller at Traces-skjemaet er noe han normalt har hatt med seg når han har importert hunder fra andre land enn Sverige.

– Men det er sjelden de har vært interesserte i å se det. Vanligvis er det kjæledyrpasset de er interessert i. Det er der informasjonen om vaksiner og ormekur står, sier Oftedal.

Både han og Svein-Egil Vagle, en annen erfaren hundeoppdretter fra Rogaland, mener Mattilsynet og Tolletatens håndtering av saken kunne være skadelig for valpen.

– Det er for meg opplagt at det ikke er ideelt for en valp at den opplever for mye flytting og flere flokker å forholde seg til i denne første fasen i sin utvikling og etablering hos sin nye eier, flokk og samfunn, sier Vagle.

– Den første perioden hvor valpen blir flyttet fra sin oppdretter til ny eier er av stor betydning for en valps pregning og sosialisering. Fra tre uker til cirka tre måneder lærer valpen å bli hund, fortsetter han.

– Dette blir for dumt. Vi snakker om et levende individ, og ikke en pakke med kjeks. Hvor blir det av dyrevelferden, spør Oftedal.

Begge oppdretterne mener også at det er viktig at Norsk Kennel Klub og hundeeierne blir holdt oppdatert av Mattilsynet og Tollvesenet om endringer i regler, eller når praksisen påvirkes fordi grenseovergangene er stengt for mennesker.

De kjente ikke til at de fleste hundetransporter over svenskegrensa nå i utgangspunktet vil bli regnet som kommersielle.

– Vi har holdt på med dette i 20–30 år, og det har aldri vært et problem, sier Oftedal.

Tommy Oftedal

Tommy Oftedal er ansvarlig for avl i Norsk Kennel Klub.

Foto: Privat

– Regelverk er under stadige endringer. Det ligger en plikt for dem som beveger seg over landegrenser om enhver tid å holde seg oppdatert. Når det i tillegg kommer regelverksendringer som følge av korona, så kan nok denne jungel av forskrifter og regler være vanskelige å tolke for den menige hundemann og kvinne, sier Vagle.

Mattilsynet på sin side vil poengtere at endringene i regler for grensepasseringer gjelder for folk – ikke dyr. Men siden reglene for folk er endret, får det altså konsekvenser for dem som transporterer dyr.

Ellers mener Rondestveit at det å mene at Mattilsynets håndtering kunne være skadelig for valpen, er å snu saken på hodet.

– Mattilsynet er selvsagt enige i at det dyrevelferdsmessig ikke er gunstig for en liten valp å bli fraktet i bil eller på annen måte i timevis. Når man likevel ønsker det, er det viktig at man på forhånd setter seg inn i hva som kreves av helsedokumentasjon for å få med seg hunden inn i landet. Gjør man ikke det, og slik dokumentasjon ikke legges frem ved grensepassering, er man selv ansvarlig for de ekstra belastninger dette måtte medføre for dyret, sier han.

Regning Airpet

Denne regninga fra Airpet mener Lundberget han burde slippe å betale.

Foto: Privat

Sitter igjen med regninga

For Lundberget fikk saken en ønsket slutt. Han har nå vært og hentet valpen fra Airpets dyrehotell. Han sender NRK en video av seg selv med valpen i fanget.

– Der var han, sier han og klapper valpen.

– Å hente valpen var en ryddig og grei prosess selv om den har stått i karantene på helt feil grunnlag. Nå er han i trygge hender.

Men samtidig som Lundberget fikk hente valpen, fikk han også en regning på 7000 kroner for transport av valpen fra Svinesund til Gardermoen og oppholdet på fire dager.

Han betalte regningen for å få valpen med seg.

– Det neste nå blir å få igjen pengene, sier Lundberget.

Bjørn Lundberget og valpen

Bjørn Lundberget og valpen hos Airpet.

Foto: Privat

Flere nyheter fra Rogaland

Erlend Hustad

Full kok etter rødt kort – Jerv-treneren slakter dommeren