Hopp til innhold

Forventer svært høy oljeaktivitet

– Leverandørindustrien kommer til å få store utfordringer med å levere nok utstyr til oljeselskapene i 2012. Det sa konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Øystein Michelsen, under pressekonferansen til Statoil i dag.

Video Øystein Michelsen

VIDEO: Øystein Michelsen i Statoil oppsummerte i dag 2011, og så fremover mot det de håper blir nok et suksessår.

– Underleverandørene vil få mye å gjøre i årene fremover. De må derfor være forberedt på høy aktivitet, og dimensjonere sine aktivitet deretter, sier konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Øystein Michelsen.

Statoil satser på et nytt suksessår, og har ambisjoner om flere storfunn, utbygginger og høy leteaktivitet på norsk sokkel for at dette året skal bli like bra som 2011.

– Vi har en flott mengde felt som skal bygges ut de neste syv til åtte årene. De består av litt mindre felt som skal hurtigutbygges og større felt som kommer inn fra 2014 og utover, sier Michelsen.

Største oljefunnet i 2011

Sammen med Lundin sto Statoil for verdens største offshore oljefunn i 2011, Aldous/Avaldsnes (se faktaboks nederst).

I tillegg gjorde selskapet storfunn på Skrugard, utvidet porteføljen for hurtigutbygging, forbedret HMS-resultatene sine og Norge fikk en delelinje med Russland på plass.

– Det blir lettere å klare ambisjonene når vi har gjort to fantastiske funn i 2011. Vi er godt situert for å klare våre ambisjoner de ti neste årene, sier han.

I år vil Statoil arbeide for åpning av nye leteområder i nord og utbygging av nye funn.

Gro Haatvedt

Statoil sin letesjef for norsk sokkel, Gro Haatvedt, tror ikke tilgangen på oljerigger kommer til å avgrense oljeproduksjonen i årene framover.

Foto: NRK Rogaland

Statoil mener å ha mannskap, kompetanse og midler til å gjennomføre målene sine, men selskapet er avhengig av et stort apparat rundt.

– Den største utfordringen vår på kort sikt er å legge til rette for at vi kan skaffe oss den kapasiteten vi trenger i leverandørmarkedene, slik at vi klarer å gjennomføre alle de oppgavene vi har lagt opp til, sier Michelsen.

Også på litt lengre sikt ser han det som viktig at kapasiteten på norsk sokkel legges opp til å håndtere all aktiviteten som vil komme:

– Da snakker vi om tilgang på alt industrien leverer, fra ingeniører til rigger. Samtidig må vi ha kontroll med kostnadsnivå og kvalitet, som alltid er en risiko ved utbygginger. Stor økning i aktiviteten kan sende kostnadene i taket og gi dårligere kvalitet.

– Vil ikke avgrense oljeproduksjon

Statoil sin letesjef for norsk sokkel, Gro Haatvedt, tror ikke tilgangen på oljerigger kommer til å avgrense oljeproduksjonen i årene framover.

Dette til tross for at Statoil har som mål å ha like stor oljeproduksjon fram mot 2020 som i dag.

– Talet på oljerigger skal ikke stoppe ambisjonene våre, seier Haatvedt.

– Vi jobber hele tiden aktivt med å ha nok riggkapasitet i selskapet. Så vi har hatt en rekke aksjoner i forhold til det, sier hun.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.