NRK Meny
Normal

Fortviler over mindre hjelp til barn med spesielle behov

Mia Koch sin fem år gamle gutt får mindre spesialpedagogisk hjelp enn han har krav på. Fylkesmannen mener Stavanger kommune begår lovbrudd.

Mia Koch

Mia Koch mener at flere barn med rett til hjelp ikke blir fulgt opp med mer ressurser av kommunen.

Foto: Sebastian Winum Storvik / NRK

Mia Koch er mor til en gutt på fem år med Downs syndrom. Tidligere har sønnen fått fire timer med spesialpedagog per uke. Da antallet ble redusert til tre, måtte hun klage til fylkesmannen for å få de tilbake.

Selv nå får ikke sønnen all den hjelpen han har krav på. Sønnen til Koch er ikke den eneste, hun og flere foreldrene har klaget det reduserte tilbudet inn til fylkesmannen.

Hun tror at årsaken til at hennes sønn nå får færre timer med spesialpedagogisk hjelp er kommunens prosjekt «Rett hjelp – tidlig».

– Jeg er i utgangspunktet positiv til prosjektet. Men nå tar de fra de som er aller mest hjelpetrengende og gir til dem som trenger litt hjelp. Det gjør meg rasende at det skal bli en konkurranse om hjelpen, sier hun.

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger forstår at foreldre sjelden ønsker å redusere tjenestetilbudet for sine barn.

– Jeg er opptatt av at det enkelte barn skal få den oppfølgingen han eller hun har behov for. Samtidig er det viktig å presisere at det ikke utelukkende er antall oppfølgingstimer som definerer kvaliteten på oppfølgingen som blir gitt, sier Buvig Stenseth.

Ulovlige føringer

Monica Buvig Stenseth

Barnehagesjef i Stavanger kommune, Monica Buvig Stenseth

Foto: Sebastian Winum Storvik / NRK

Våren 2014 begynte fylkesmannen i Rogaland å motta klager fra foreldre til barn med spesialpedagogisk hjelp i Stavanger kommune. Klagene baserte seg på at barna nå fikk færre timer med spesialpedagog uten at det var begrunnet med endringer i barnets behov.

Dette førte til at fylkesmannen har laget en tilsynsrapport på hvordan Stavanger kommune hjelper førskolebarn med spesielle behov.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vurderer hvem som har rett på hjelp, og hvilken hjelp de har rett på. Det er en kommunal eller fylkeskommunal tjeneste som skal opptre faglig uavhengig.

I den foreløpige tilsynsrapporten gjort av fylkesmannen kan det se ut til at kommunen har brutt loven ved å gi PPT økonomiske føringer.

– Noen av henvendelsene vi fikk fra foreldre gikk på at ansatte i PPT hadde antydet at de fikk føringer for hvor mye hjelp barna kunne få. Spørsmålet er hvor mye de tar hensyn til kommunens økonomiske situasjon når de gir sine vurderinger, sier utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Rogaland, Sølvi Ona Gjul.

– For lite tid til barna

Stenseth mener likevel de må følge noen økonomiske rammer.

– PPT gir sin tilrådning på grunnlag av det enkelte barns behov. Samtidig vil alltid økonomien være med å sette rammer for utformingen av det tjenestetilbudet som blir gitt, sier hun.

Koch mener det bør gis mer ressurser til spesialpedagogene.

– Vi har hatt spesialpedagoger som har brukt fritiden sin til å hjelpe gutten vår. Det rører meg dypt. Problemet ligger i rammene de har i jobben sin. Spesialpedagogene får for lite tid til å hjelpe barna, sier Koch.