Fortsatt trøbbel på nevrokirurgisk

Uten flere faste leger på nevrokirurgi i Stavanger kan ikke avdelingen drives forsvarlig, mener avdelingsoverlege, Roald Baardsen.

Helse Vest vil hente inn leger fra Tromsø som skal bidra midlertidig på avdelingen. Men Baardsen sier at dette ikke er godt nok.

- Hvis leger bare kan komme en helg en gang iblant er ikke pasientene tjent med det. Heller ikke fagmiljøet totalt sett vil  være tjent med det, sier Baardsen. 

Etter en langvarig strid om det nevrokirurgiske tilbudet på Vestlandet, bestemte Helse Vest i fjor å gå for en løsing basert på et forpliktende samarbeid. Blant annet skulle leger fra Helse Bergen ta turnus på nevrokirurgi i Stavanger.

Fungerer ikke

Samarbeidsordningen har ikke fungert mener Baardsen.

- For å kunne yte akutthjelp må hele teamet som behandler pasienten vite nøyaktig hva de skal gjøre i akuttsituasjonen. Hvis det da kommer inn en som nesten aldri er i teamet, og skal gjøre en hovedoppgave, så vil behandlingen ta lengre tid og det kan bli en sub-optimal-behandling, tror Baardsen.  

Informasjonsdirektøren avviser kritikk   

I går ble det kjent at flere ordførerere i fylket fryktet nedlegging av avdelingen og sendte et felles brev til Helse Vest. Informasjonsdirektør i Helse Vest Bjørg Sandal avviser nedlegging og kritikk.

- Jeg kan gå god for at det blir full bemanning slik at Helse Stavanger kan drive sitt nevrokirurgiske tilbud i tråd med den avtalen som styret vår har inngått, sier Sandal.  

Baardsen på sin side mener denne bemanningen blir for skiftende og tilbudet blir svekket.

- For det første blir det en vesentlig dyrere ordning, og det andre er at akuttfunksjonen forsvinner, barn med cerebral parese mister tilbudet sitt, og sykehuset mister en kontinuerlig konsulent, sier Baardsen.

Vil ikke ha ansvaret for avdelingen

Den anerkjente hjernekirurgen sier at om en ikke får flere leger fast tilknyttet avdelingen, så vil ikke han ha ansvaret for den.

- Som fagansvarlig kan jeg ikke bli stående og se på at kompetansen går ned til tross for at pasientene trenger oss lokalt.  Konsekvensen blir at jeg selv må trekke meg, sier Baardsen.