Synes det er kanonkjekt å bo i «problem-bydelen»

Den ferske levekårsundersøkelsen viser at Storhaug fremdeles er bydelen med størst utfordringer i Stavanger. Nettopp derfor liker Øyvind Jacobsen seg så godt her.

Øyvind Jacobsen Brodd

Øyvind Jacobsen mener alle de forskjellige typer mennesker som på Storhaug, gjør bydelen til en «kjempekjekk» plass å bo – og et sted som tiltrekker seg unge og flinke folk.

Foto: Brodd-il.no

– Levekårsundersøkelsen forteller ingenting om hvor det er gøy å bo, sier daglig leder i Brodd og Storhaug-patriot, Øyvind Jacobsen.

Den nyeste utgaven av levekårsundersøkelsen i Stavanger slår nok en gang fast at Storhaug er den bydelen med størst utfordringer. Her er det flest områder som skårer høyt – sett i forhold til resten av byen – på indikatorer som kriminalitet, arbeidsledighet og skolefrafall.

Østre bydel i Stavanger

Bak disse boligblokkene i Østre bydel ligger Badedammen. Dette området er fortsatt et av områdene man finner de største levekårsutfordringene i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men Storhaug-gutt Jacobsen, som også er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, lar seg ikke skremme.

– Det er kanskje det beste med Storhaug, at det er kanonkjeft å bo her nettopp på grunn av de indikatorene som undersøkelsen viser. Det er store forskjeller på folk, du treffer rik, fattig, gul, blå, rød, folk som jobber i næringslivet, folk som jobber i skole – et differensiert miljø som gjør det utrolig kjekt å vokse opp her, sier han.

Samtidig skriver Stavanger kommune i en pressemelding at levekårene i bydelen har bedret seg siden sist undersøkelse, og at tiltak mot østre del av Storhaug har hatt effekt.

– Her er det gjort nye investeringer på sosial infrastruktur, lekeområder, møteplasser og grøntområder – og så har vi fulgt opp en del grupper som har hatt utfordringer i for eksempel skole og barnehage, sier nestleder i Storhaug bydelsutvalg, Erlend Jordal (H).

Erlend Jordal

Erlend Jordal (H)

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ingen dårlige områder

Det finnes imidlertid ingen områder i Stavanger som er dårlig å bo i, ifølge rapporten. Kommunen slår fast at alle områder i byen domineres av mennesker uten levekårsproblemer. Og at undersøkelsen ikke gir grunnlag for å karakterisere noen områder som gode eller dårlige å bo i.

Samtidig viser rapporten at det er områder med større levekårsproblemer enn andre – problemer som kan gi en «ugunstig utvikling» hvis det ikke gjøres noe.

Vil ha tiltak mot Hillevåg

Rådmannen mener de positive erfaringene fra Storhaug gir grunn til å rette lignende tiltak mot Hillevåg bydel fremover.

Kart - levekår
Foto: Fra Levekårsundersøkelsen

Av de 15 levekårssonene med størst utfordringer ligger:

  • Fem i Storhaug bydel.
  • Tre i Hillevåg bydel.
  • Tre i Eiganes og Våland bydel.
  • Enhver i Hundvåg, Tasta, Hinna og Madla bydeler.

Undersøkelsen måler fem forhold som kan gi en pekepinn på levekårene i byen:

  • Befolkningssammensetning
  • Utdanning
  • Inntekt
  • Sosiale og helsemessige forhold
  • Flyttinger

Disse er igjen delt inn i ulike indikatorer, som for eksempel kriminalitet, arbeidsledighet og skolefrafall.

Skal brukes i planlegging

Levekårsundersøkelsen har blitt lagt fram annethvert år siden 2004, og skal legges til grunn for all planlegging i kommunen framover for å hindre opphoping av sosiale problemer.

Hele rapporten kan leses her.