NRK Meny
Normal

Må leve med kloakk i gjestehavna lenge ennå

Vond lukt og uhumskheter i vannet kommer til å plage båtfolket i Sandnes fram til 2017. For trass i iherdig arbeid tar det tid å fjerne kloakken.

Gjestehavnen i Sandnes

Det ser idyllisk ut i gjestehavna i Sandnes. Men selv om forholdene er bedre enn de har vært, renner det fortsatt urensa kloakk ut i havna.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Til tider ufyselige tilstander i gjestehavna i Sandnes har i en årrekke ødelagt for det som burde være en idyll innerst i Vågen midt i sentrum. Kommunens innsats har nå gjort forholdene bedre, men å få full skikk på vannet kommer til å ta lang tid.

Signe Stahl Kvandal

Signe Stahl Kvandal er vann- og avløpssjef i Sandnes kommune.

Foto: Marianne Terjesen

Det er den lite hyggelige meldingen fra Vann- og avløpssjef i Sandnes, Signe Stahl Kvandal.

– Signalene vi har fått, er at bedringen allerede er begynt, men det kommer ikke til å bli helt bra på en god stund ennå. Innen 2017 skal i hvert fall hoveddelen av det som flyter oppå vannflaten, det vil si kloakken, være fjerna, sier hun.

LES OGSÅ: Kloakken flyter fritt

Feilkobla toaletter

Det handler om gamle synder fra 1960- og 70-tallet. Ledninger der regnvann og kloakk går i samme løp, og der man ved kraftige regnskyll kan få såkalt overløp slik at kloakken flyter rett ut i Stangelandsåna og videre til gjestehavna.

Dessuten toalettanlegg med feil i koblingene med utslipp til havna som resultat. For å gjøre noe med dette siste satte kommunen i 2012 i gang et storstilt arbeid med å sjekke hvert eneste toalett som kunne være syndere. Det dreier seg om opptil 1000 større og mindre bygninger.

LES OGSÅ: Slik skal dei ta kloakksyndarane

Nå er undersøkelsene av de store byggene nede i sentrum ferdig. Der har kommunen funnet en del feilkoblinger der kloakken er kobla rett inn i Stangelandsåna, og det har igjen ført til at den har gått rett ut i gjestehavna.

– De som har hatt slike anlegg, har fått pålegg om å utbedre det, og det skal nå være gjort, sier Signe Stahl Kvandal.

Huseier må betale

Kommunen har endra reglene sine, slik at huseierne nå får økonomisk tilskudd for å rette på forholdene. For koblingene er gamle, slik at det svært ofte ikke er dagens huseiere som er synderne. Likevel er de som må betale for utbedringene.

– Uansett er det huseieren som er juridisk ansvarlig. Dessuten er avløpsbudsjettene finansiert av alle innbyggerne i Sandnes kommune, og det ville ikke vært rettferdig om alle de andre måtte betalt for disse feilkoblingene, sier Kvandal.

Nå fortsetter arbeidet med å sjekke toaletter i boligområdene rundt sentrum. Signe Stahl Kvandal regner med at den jobben vil vare i ett år til.

Skal skille kloakk og regnvann

Skifter kloakkledninger i Sandnes

Sandnes kommune jobber blant annet med å skifte ledninger, slik at kloakk og regnvann ikke lenger skal gå i samme løp.

Foto: Sandnes kommune

Samtidig graver kommunen flere steder for å skifte ut ledningene der kloakk og regnvann går i samme løp.

De problemene det skaper for trafikken, er altså for en god sak, sier Kvandal.

– Vi er ferdige med det anlegget som skapte størst trafikale problemer, men vi kommer fortsatt til å holde på i sentrum og i sentrumsnære områder, sier hun

Prislapp: Minst 100 millioner

Å få gjestehavna så fin som den kan bli, kommer til å koste over 100 millioner kroner, og altså enda ta flere år. Helt rent kommer dessuten vannet i gjestehavna i Vågen aldri til å bli, sjøl om kloakken skal vekk.

– Det er viktig å huske på at Stangelandsåna som renner ut i gjestehavna, er ei elv og alltid vil ha med seg løsmasser fra områder der den har vært åpen, sier vann- og avløpssjef Signe Stahl Kvandal.