Normal

Fortsatt bompenger etter nyttår

Magnhild Meltveit Kleppa ber i dag Stortinget om å forlenge bompengeordningen på Nord-Jæren med fem år.

Kø, Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa regner med at Jærenpakke 1 blir forlenget i Stortinget i dag.

Foto: NRK / Scanpix

Ordningen går opprinnelig til nyttår, men fordi neste steg ikke er klart vil Kleppa og fylkestinget ha bompenger enda lenger.

Forslaget er i tråd med vedtak i Rogaland fylkeskommune fra desember 2010 om forlengelse i inntil fem år, uendret takstnivå og endring av maksimal rabattsats fra 40 til 20 prosent rabatt for abonnenter.

– Det betyr at vi følger opp ønsket fra fylkestinget om å forlenge Jærenpakke 1 fordi Jærenpakke 2 ikke enda er klar, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til NRK.

Flere prosjekter finansieres

Nord-Jærenpakken er en samlet plan og et finansieringsopplegg for større samferdselstiltak på Nord-Jæren, der kommunene, Rogaland fylkeskommune og staten samarbeider tett.

Disse prosjekta vil kunne være aktuelle å finansiere helt eller delvis gjennom en forlengelse av bompengeordningen:

  • E39 Eiganestunnelen.
  • Kryssutbedring riksvei 510 Sømmevågen vest, inkludert Flyplassvegen.
  • Fylkesvei 44 Forus – Gausel, kollektivfelt
  • Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss/Eikeland.
  • E39 Sandved – Hove.
  • Trafikkstyringstiltak for å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i Forus-området.
  • Gang- og sykkelveier.

– Eiganestunellen er nok i en særstilling fordi den betyr mye for trafikken gjennom Stavanger for å få avlastning fra Tjensvollkrysset, vil sørge for bedre fremkommelighet på E39 og vil være en forutsetning for Ryfast, sier Kleppa.

Arbeider videre med Jærenpakke 2

Det arbeides med en Jærenpakke 2, men det var ikke mulig å ha den klar ved utløpet av 2011.

– Dersom Stortinget slutter seg til en ny ordning for trafikantbetaling (Jærenpakke 2) innen fem år, vil den nye ordningen avløse den ordningen som nå blir foreslått forlenget. De økonomiske pliktene som er knyttet til igangsatte prosjekt innenfor Nord-Jærenpakken vil i så fall bli overført til den nye bompengeordningen.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til utbyggings- og finansieringsplan av E39 Eiganestunnelen når alle avklaringer er på plass.