Forsvarsflytting koster milliarder

- Penger ut gjennom vinduet, mener Befalets Fellesorganisasjon.

Forsvarets operative ledelse og NATO på Jåttå i Stavanger

Flytting av forsvarets operative ledelse på Jåttå i Stavanger vil koste dobbelt så mye som antatt.

Foto: NRK

Oppbyggingen av nye forsvarsanlegg til erstatning for Jåttå og Madlaleiren ved Stavanger beregnes å koste nærmere 2 milliarder kroner.

Det er en dobling av tidligere anslag.

- Det er meg fullstendig uforståelig at forsvaret kan ødsle bort et par milliarder kroner på å bygge nye kapasiteter til erstatning for anlegg som allerede finnes i dag, sier major Bjørn Vikås, nestleder i fagforeningen Befalets Fellesorganisasjon på Jåttå.

Flytteprosjektene koster milliarder

- Det er vedtatt at Forsvarets operative hovedkvarter på Jåtta og rekruttskolen til Sjø- og Luftforsvaret på Madla skal legges ned og flyttes til henholdsvis Bergen, Kristiansand og Bodø.

Ifølge Vikås er fagforbundene innen forsvaret gjort kjent med at flytteprosjektene vil koste milliarder av kroner. Utgiftene er fordoblet sammenlignet tidligere beregnede kostnader for nedlegging og oppbygging av de to aktivitetene andre steder, skriver Stavanger Aftenblad.

LES: Forsvaret legger ned på Jåttå

LES: Innrømmer at Jåttå er billigst

- Kaste penger ut av vinduet

Gjennom tillitsmannsarbeidet har majoren fått opplyst at regjeringen og forsvaret i løpet av mars planlegger å presentere en ny anskaffelsesplan for Stortinget. I forslaget skal regjeringspartiene i første omgang be om 430 millioner kroner til utbyggingen på Reitan.

Senere skal summen utvides med ytterlige 500 millioner, sier Vikås. Vikås mener at de vedtatte endringene på Jåttå og Madla blir som å kaste penger ut av vinduene med åpne øyne, og at nesten ingen reagerer på framgangsmåten.

Et av unntakene er viseadmiral Jan Reksten. Han gikk nylig av som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå. Reksten var blant de få militære sjefer som turde si fra. Det er å håpe at flere vil lytte til hans advarsler, håper Vikås. (©NTB)

Ansatte på Jåttå

Befaltes Fellesorganisasjon mener at flyttekostnadene er å kaste pener ut vinduet (Illustrasjonsbilde)

Foto: NRK