Erkjenner delvis straffskyld

Alle de fem tiltalte i Risvik-saken erkjente seg skyldig i deler av tiltalen.

Video Tortur-sak Stavanger

Like før klokken ti trakk dommeren seg tilbake for å vurdere utsettelse i rettesaken hvor fem personer er tiltalt for å ha skadet en annens legeme med døden til følge. (Foto: Odd Rune Kyllingstad)

Den 26 år gamle mannen som eide huset der Jonny Andre Risvik bodde, og der mishandlingen skjedde, er utpekt som en hovedmann i saken.

Han erkjente delvis straffskyld for det ene av de to tiltalepunktene.

Forsvareren hans, Atle Helljesen, presiserte at årsaken til erklæringen om delvis straffskyld er spørsmålet om klienten hans kunne "innsett dødsfølgen", altså forstått at mishandlingen kunne ta livet av offeret.

- Dessuten er det spørsmålet om har har deltatt i alt som er beskrevet i tiltalen, sa Helljesen.

De andre forsvarene hevdet også at deres klienter ikke kunne innsett at Risvik kunne dø av mishandlingen. En av dem sa at det aldri var meningen at det skulle gå så galt som det gjorde.

Flere av forsvarerne ga uttrykke for at dette spørsmålet blir sentralt i saken.

De andre tiltalte erkjente delvis straffskyld i forholdet til tiltalen..

- Ba om lukkede dører

Anne Kroken, som forsvarer en av de tilta i saken ba om at den ble ført for lukkede dører.

Hun mente at "sakens opplysning" og hensynet til de tiltaltes situasjon i retten burde føre til at rettsforhandlingene føres for lukkede dører.

Kroken fikk ikke medhold fra de andre forsvarerne.

Noen av forsvarerne stilte og spørsmål om det var rett at foreldrene til den avdøde Jonny Andre Risvik var tilstede i rettssalen. Begrunnelsen var at de seinere skal avgi forklaring i saken.

Sorenskriver Rune Høgberg avviste kravet om at saken skulle føres for lukkede dører. Han foreldrene til Risvik skulle få være tilstede i salen.

Jonny Andre Risvik

Noen av forsvarerne stilte spørsmål om det var riktig at foreldrene til Jonny Andre Risvik var tilstede under rettsforhadnlingene.

Foto: Privat

- Uverdige arbeidsforhold

Den omfattende saken med fem tiltalte og stor medieinteresse var plassert i en rettssal som forsvarerne mente å være for liten. Dessuten mangler salen lydanlegg slik at det ble vanskelig å høre de tiltaltes forklaringer mente forsvarerne.

Dommer Rune Høyner trakk seg tilbake for å vurdere utsettelse. Men han valgte likevel å holde frem som planlagt.

Avslaget på begjærngen førte til kraftige protseter fra forsvarerne.

Odd Rune Torstrup mente han ikke kunne kommunisere med klienten sin og at tilhørerne kunne lese notatene hans.

Fem tiltalte

I mer enn to uker ble Jonny Andre Risvik (28) brennmerket, slått, skåldet, sparket, skutt og tråkket på før han døde.

Mandag møtte fem bekjente av ham i Stavanger tingrett, tiltalt for ugjerningene.

Les også: Tiltale klar i Kampen-saken

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Grafikk, dødsfall Stavanger

Alle de fem tiltalte i Risvik-saken erkjente delvis straffskyld da saken startet i Stavanger Tingrett.

De fem er tiltalt for på en særdeles smertevoldende måte, og under særdeles skjerpende omstendigheter, å ha skadet en annens legeme med døden til følge.

Mishandling

«Handlingene ble begått i fellesskap, mot en forsvarsløs person, var uprovosert og hadde karakter av mishandling», heter det i tiltalen fra statsadvokat Arvid Malde.

I tillegg er fire av de involverte tiltalt for å ha tapet Risvik til en stol deler av tiden, slik at han ikke kunne stikke av eller forsvare seg.

Les også: Tre av fem siktede er lettere psykisk utviklingshemmet

Les også: Høygravid voldssiktet blir satt fri

Dødsfallet ble kjent fredag 13. august i fjor. Den direkte dødsårsaken var ikke åpenbar, men avdøde hadde flere brannsår og sår over hele kroppen, skuddskader fra luftvåpen i hodet, flere ribbeinsbrudd, brudd i nesebein og kinnbein.

Les også: Alle fem siktede varetektsfengslet

Les også: Bundet til stol, slått og pisket

Hovedmann

De tiltalte, to menn og tre kvinner, var i alderen 15 til 26 år da mishandlingen fant sted.

Den eldste, som bodde sammen med avdøde, er blitt pekt ut som en slags hovedmann.