NRK Meny
Normal

Forsvarer bruk av Heimevernet under stevne

Det frivillige skyttervesenet bidrar med skytebaner Heimevernet trenger, og derfor må 500 heimevernssoldater stille på Landsskytterstevnet midt i ferien, sier Forsvarsdepartementet.

Landsskytterstevnet på Voss i 2012

Mannskap er nødvendig når 4500 mennesker samles til Landsskytterstevnet i Sandnes i begynnelsen av august. Her fra Landsskytterstevnet på Voss i 2012.

Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

– Forsvaret har støtta stevnet og det frivillige skyttervesenet siden 1921, sier Asgeir Spange Brekke, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Soldatene kritiserer ordninga som gjør at over 500 soldater i Heimevernet (HV) i Rogaland må stille som mannskap under Landsskytterstevnet i Sandnes. Flere av dem som er kalt inn, er kritiske til at HVs ressurser brukes – midt i ferien – under det de mener er et sivilt arrangement.

Utstrakt samarbeid om skytebaner

Støtten Heimevernet gir under Landsskytterstevnet har lange tradisjoner, men er også en del av en avtale mellom Forsvaret, Heimevernet og Det frivillige Skyttervesen (DFS), ifølge Spange Brekke.

– Dette dreier seg ikke bare om det HV bidrar med for gjennomføring av stevnet. Forsvaret og DFS har inngått en langt større avtale, som blant annet omfatter et utstrakt samarbeid om skytebaner. Disse skytebanene benytter forsvaret seg av, sier seniorrådgiveren.

Kjetil Sletten

Kjetil Sletten, stabssjef for HV08

Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

Dette bekreftes av Kjetil Sletten, stabssjef for HV08, avdelinga som stiller med mannskapet som er kalt inn.

– Vi bruker skytebanene til DFS både i Agder og Rogaland. Det er et 20-talls skytebaner. Uten dem hadde det ikke vært noe heimevern. Avtalen som ligger til grunn for Landsskytterstevnet, er en del av denne pakka, sier Sletten.

Koster fire millioner

Heimevernets bidrag under stevnet i Sandnes koster Heimevernet fire millioner kroner. Tillitsvalgt og landsrådsrepresentant for heimevernsavdelinga som er kalt inn, Petter Pedersen, har forståelse for at det er irriterende å måtte bruke sommerferien.

– Det er mange som reagerer på dette. Vi har diskutert om det kanskje burde vært gjort forsøk på å få soldatene til å stille opp frivillig, sier han.

Pedersen tror HV-soldatene føler det spesielt unyttig å bruke ferien på noe som ikke er militær trening.

Går gjennom avtalen

– De mener at tjenesten er feil med tanke på det de skal gjøre i Heimevernet. Forsvare Norge, og bistå det sivile samfunn ved katastrofer, sier han, som likevel er enig i at Heimevernets kompetanse er nødvendig for å gjennomføre stevnet.

Sjøl om avtalen, som blei fornya i 2010, løper til 2020, vil Forsvarsdepartementet nå gå gjennom den.

– Vi har stort forståelse for at HV-soldatene ønsker å trene militære ferdigheter framfor å delta på stevnet. Samarbeidet er imidlertid omfattende, og har mange aspekter. Vi vil gå gjennom denne avtalen nå, og se om det kan bli noen forandringer, sier Spange Brekke i Forsvarsdepartementet.

Forsvarer Heimevernet under stevne

VIDEO: Tillitsvalgt og landsrådsrepresentant for heimevernsavdelinga som er kalt inn, Petter Pedersen, har forståelse for at det er irriterende å måtte bruke sommerferien i Heimevernet.