NRK Meny

Første kvinne i Karmøy prosti

Anne Netland blir ny sokneprest i Karmøy prosti med særlig tjeneste i Torvastad menighet. Hun har tidligere vært vikarierende sokneprest i Avaldsnes og i Torvastad. Nå er hun den første kvinne som er tilsatt som sokneprest i Karmøy. Hun er ansatt i 80% stilling og vil kombinere dette med 20% stilling som ambulerende sjømannsprest i Sør-Amerika.