Forstår ikke kritikken

Selskapet AF Decom Offshore mener de har samme interesser som de som bor ved Vatsfjorden.

AF Decom Offshore i Vats

Her i Vats skal det mottas og hogges opp offshoreutstyr.

Foto: AF Decom Offshore

Det er selskapet AF Decom Offshore, som har fått tillatelse til å hogge opp lastebøyen. Direktør Bengt Hildisch stiller seg uforstående til kritikken fra de som bor ved Vatsfjorden og frykter miljøfarlige utslipp.

- Vi er veldig opptatt av miljø. Vi har en langsiktig horisont i Vatsfjorden og i Vats. Vi har på vei til å bygge Nord-Europas mest moderne mottaksanlegg som gjør at vi er godt rustet til å ta imot denne installasjonen uten fare for uhell, sier Hildisch.

Statens Forurensingstilsyn gir tillatelse til at selskapet AF Decom Offshore kan hogge opp en 90 meter høy britisk lastebøye i Vatsfjorden i Vindafjord.

Det har vært flere harde reaksjoner fra folk som bor i nærheten av Vatsfjorden over opphoggingen av offshore-installasjoner som foregår ved fjorden.

SFT setter klare krav til hvordan opphoggingen skal foregå. Blant annet er det satt krav om at ballastvannet ikke kan pumpest ut i sjøen og at det må tas flere prøver av lastebøyen, for å hindre at det kommer miljøfarlige stoff ut i fjorden.

- Vi kan aldri garantere at det ikke vil skje utslipp, men med vår kunnskap og makt skal vi kunne se til at det ikke blir utslipp her, sier Hildisch.

Han forstår at folk er urolige, men mener de har samme mål.

- Vi skjønner at folk er urolige, og vi må selvfølgelig alltid ta hensyn til det. Vi har samme mål og det er å ha en ren fjord