NRK Meny
Normal

Lettere for foreldre å starte egne skoler

Regjeringa vil at flere skal få mulighet til å starte private skoler. Det er godt nytt for foreldre som opplever at nærskolen deres blir lagt ned.

Kvalavåg montesorriskule

Kvalavåg skole på Karmøy ble lagt ned av politikerne, men gjenoppstod som privat montessoriskole etter initiativ fra foreldrene. Nå vil regjeringa åpne for flere typer private grunnskoler.

Foto: Thomas Mortveit / NRK

I 2011 la politikerne i Karmøy ned Kvalavåg skole for å spare penger. Men høsten etter var skolen i gang igjen etter initiativ fra foreldrene.

Skolen var da blitt en montessoriskole, for det gis bare tillatelse til private grunnskoler med et religiøst grunnlag eller anerkjent alternativ pedagogikk som Montessori eller Steiner.

I forslaget til ny friskolelov som ble lagt ut på høring fredag, ønsker regjeringa å la flere typer private aktører slippe til. De innfører såkalte profilskoler, det vil si skoler som gir noen ekstra timer i realfag, idrett, språk eller kunst og kultur.

Bente Thorsen (Frp)

Stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp) vil gi foreldre og elever større valgfrihet.

Foto: Fremskrittspartiet

– Det betyr at det blir enklere for blant andre foreldre som vil starte skoler. Det er viktig at foreldre og elever får valgfrihet, sier Bente Thorsen (Frp) som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Også private yrkesfagskoler

Profilskoler kan etter forslaget også opprettes på videregående nivå, og forslaget åpner også for private videregående yrkesfagskoler.

Bente Thorsen ser for seg en type bransjeskoler blant annet i Rogaland.

– Det kan være enkelte bedrifter i en del av fylket som ikke har en videregående skole med den type utdanning som næringslivet trenger, og da kan det etableres bransjeskole i det faget de og regionen har behov for, sier hun.

Arild Melberg

Arild Melberg er styreleder i Tryggheim Forus som vil opprette kristne videregående skoler i yrkesfag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– At yrkesfag nevnes spesielt gir oss et håp om godkjenning av vårt tilbud, sier Arild Melberg som er styreleder i Tryggheim Forus i Stavanger.

Håper på ja

Skolen driver i dag kristen grunnskole, men ønsker å utvide med yrkesfaglig videregående skole på Forus og i Haugesund. Mot stemmene til KrF og Frp har fylkespolitikerne sagt nei til begge søknadene fordi de private skolene ville gå ut over det offentlige tilbudet, og gjøre det vanskelig å skaffe læreplasser.

Men det er Utdanningsdirektoratet som skal si endelig ja eller nei til søknadene, og uten å kjenne detaljene i det nye lovforslaget, tror Melberg at det øker sjansene for et ja.

Frir til sentrum

Men forslaget til ny friskolelov innebærer ikke noe frislipp av private skoler. Forslaget er langt fra så vidtrekkende som Høyre og Fremskrittspartiet lanserte i regjeringserklæringen, og er tydelig designet for å oppnå støtte fra KrF og Venstre.

Jarle Nilsen og Marte Eide Klovning

Jarle Nilsen (Ap) frykter at mer skjønn vil åpne for flere private skoler.

Foto: Rune Solevåg

Jarle Nilsen som sitter i opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune for Arbeiderpartiet, synes det er positivt at forslaget er såpass moderat.

Frykter flere vil få ja

For sjøl om flere skal kunne søke om å opprette private skoler, ligger det i utgangspunktet ikke an til at det skal bli lettere å få ja.

– Også for private yrkesfagskoler vil kommunene og fylkenes mulighet til å komme med innsigelser være ivaretatt på samme måte som i dagens lov, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i NRKs politisk kvarter fredag morgen.

Det tillater Jarle Nilsen seg å tvile på.

– Det legges opp til mer skjønn enn tidligere, og jeg tror det kan bety at flere får ja til å starte. Det er jeg fryktelig skeptisk til, sier han.

– For eksempel har vi holdt igjen på klasser i media og kommunikasjon fordi det er vanskelig for disse å komme ut i arbeidslivet. Men det er mange søkere, som vil gå til private tilbud hvis de får starte, og da blir det bare mye vanskeligere, sier Nilsen.