Hopp til innhold

Forsker på lesing med hjelm

Sykkelhjelm med kamera brukes i forskning på lesemønsteret til skolelever. Øyebevegelsene er viktige i leseforskningen.

Per Henning Uppstad og Henriette Hope Akerø
Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

En sykkelhjelm kan brukes til så mangt. På Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har de brukt sykkelhjelmer til å montere et eget apparat for å teste leseferdighetene til skoleelever. «Lesehjelmen» kan bidra til å gjøre norske lærebøker bedre, og hjelpe barn med lesevansker.

- Her har vi et utstyr for å måle øyebevegelser. Det vil si at vi måler hva en faktisk ser på mens en leser og skriver, sier  Per Henning Uppstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

To kamera

Uppstad sitter ved en pc i ett av rommene på Lesesenteret, og ved siden av han sitter testpilot Henriette Hope Akerø. Testpiloten har en litt spesiell hjelm på hodet.

- Det er en vanlig sykkelhjelm med mange uvanlige ting på. Her er to kamera, det ene filmer øyet, det andre filmer det en ser på framover. Sånn kan vi følge nøyaktig gjennom leseprosessen hva den som leser ser på på en egen skjerm ved siden av, sier Uppstad.

Testpilot

Testen foregår altså slik: Personen med lesehjelmen leser en tekst høyt. Kameraet som er montert i lesehjelmen, følger øyet, og bevegelsene blir registrert på pc-en ved siden av. Dataene lagres, og dermed kan forskerne se hvor testpersonen for eksempel leste feil eller hoppet over et ord. Henriette Hope Akerø på snart 11 år, er elev på Sunde barneskole, og har ingenting i mot å være forsøkskanin.

 

Henriette Hope Akerø
Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Uppstad tester lesemønsteret til Henriette Hope Akerø. Hun leser en tilfeldig valgt tekst fra en lærebok. Samtidig registrerer kameraet i hjelmen øyebevegelsene til testpersonen. Uppstad kan se på pc-en hvor på teksten øynene til enhver tid befinner seg.

Synet er viktig

Forskningsprosjektet ble startet i vår, og forskerne ved Lesesenteret har hentet inspirasjon fra andre, lignende miljøer. Uppstad mener det er viktig å fokusere på lesing.

- Dette med syn har vært i bakevja en god stund. Det er gode grunner til å se nærmere på hva vi ser på når vi leser og skriver.

Tekst og bilde

Oddny Judith Solheim er stipendiat ved Lesesenteret. Hun holder på med et delstudium der hun vil se på hvordan skoleelever kombinerer informasjon fra tekst og bilde. Solheim bruker lesehjelmen til å teste 40 elever og finne ut mer om barns lesemønster.

- Jeg håper disse resultatene skal gi oss sikker kunnskap om hvordan man bør utforme prøver i leseforståelse, hva elevene gjør når de leser tekst, hvordan de integrerer tekst og informasjon og gi oss noen svar på hva som er viktig å fokusere i undervisningen.

Forskningsprosjektet har ingen bestemte tidsrammer, så forskerne ved Lesesenteret kan holde på til de har nok informasjon. Målet er at resultatene kan brukes for å gjøre både skolebøkene og leseundervisningen bedre.

Flere nyheter fra Rogaland