Forsker mot strømmen

- Skeptikerne kommer ikke til orde i klimadebatten. Media liker katastrofer, og tvilerne selger dårlig, sier professor Willy Fjeldskaar.

Grønnland
Foto: BOB STRONG / REUTERS

Willy Fjeldskaar
Foto: IRIS

Professor Willy Fjeldskaar har tatt doktorgraden på "Havnivåets endring etter siste istid" og er forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger - IRIS. I disse dager er han aktiv på Forskningsdagene som finner sted i Stavanger ut uken.

Han er slett ikke enig i at situasjonen på planeten vår er så ille som politikere og avisene vil ha det til.

- Havnivået har faktisk blitt redusert

- Vi hører om skrekkscenarier i media om at havet skal stige 40-50 meter i løpet av 50-100 år, men jeg vet ikke hvor de tar tallene fra, for dataene forteller bare at havet stiger en millimeter i året, og slik har det vært lenge. Observasjoner tyder på at havet hadde større økning på begynnelsen av 1900-tallet enn på slutten, og nå har det vært jevnt på ca en millimeret i året fra 1950 og til i dag. Før 1950 steg havet to millimeter i året, så havnivåendringene foregår ikke så raskt som tidligere. Både satelittmålinger og målinger av tidevannet tyder på at det er ikke snakk om de store endringene, sier professor Fjeldskaar.

- Men vi har jo sett bilder av breer som smelter. Hva er det da?

- Det som fører til havnivåendring er stort sett at isbreer smelter. temperaturen øker og isbreer smelter. I perioder kan smeltingen av isbreer være ganske stor. Det varierer veldig mye dette. Kanskje er vi inne i en periode nå hvor det er mye issmelting. Det som er de store faktorene bak nivåendringene er Sydpolen og Grønland. Også der hører vi om skrekkscenarier som sier at issmeltingen av disse områdene går ganske fort, mens data tyder på at Sørpolen-isen faktisk øker i volum. Så det at det smelter er høyst tvilsomt, sier Fjeldskaar.

- Har vi blitt vettskremt i flere år uten grunn?

- Ja, en kan jo få følelsen av at syndefloden er på vei, men det er ingenting i dataene som tyder på det. Vi hadde en varmeperiode for 900 år siden, da var temperaturen høyere enn i dag og CO2-innholdet i luften var lavere enn i dag. Jeg er også veldig i tvil om korrelasjonen mellom CO2 (klimagass) og temperatur. Det er ikke helt opplagt det heller, mener han.

Han sier forskerne er delt i disse spørsmålene, men at mediene bare vil ha forskere som predikerer katastrofer. Skeptikerne kommer ikke til orde i klimadebatten, mener han.