NRK Meny
Normal

Forsker skal ha plagiert en av studentene sine

En forsker ved universitetet i Stavanger skal granskes for å finne ut om han har plagiert en student. – Alvorlig, sier forskningsdirektør.

Universitetet i Stavanger
Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

Saken startet da en tidligere masterstudent tok kontakt med Universitetet i Stavanger og fortalte at store deler av masteroppgaven hans var blitt plagiert i en publikasjon som var utgitt av en forsker ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

– Du bruker ikke andres arbeid som ditt eget. Særlig grovt er det å bruke studentarbeid på denne måten. Studenter har vist tillitt til sin veileder og det tillitsforholdet vil vi hegne om.

Det sier Forskingsdirektør ved UiS, Helge Ole Bergesen, som sier at universitetet ser svært alvorlig på saken.

– Dette går jo til hjertet av forskningsetikken, sier Bergesen til NRK.

Ikke kreditert

Ifølge Universitetets hjemmeside var studenten ikke kreditert som medforfatter eller opphavsperson i artikkelen, som ble presentert på en internasjonal konferanse i fjor.

Det forskningsetiske utvalget ved universitetet slår fast at en vitenskapelig ansatt har plagiert arbeidet til en av sine studenter.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Helge Ole Bergesen

Forskningsdirektør Helge Ole Bergersen sier universitetet ser alvorlig på saken, og at den nå skal granskes.

Foto: Elisabeth Tønnessen / UiS

Kan ha utført lignende plagiater

Publikasjonen var på engelsk, mens masteroppgaven var på norsk.

– Det han har gjort er at han har oversatt ganske direkte fra den norske versjonen til engelsk. Han har satt det, pluss figurene fra masteroppgaven, inn i sin egen publikasjon, utgitt det som sitt eget, og det er grovt, sier Bergesen.

Mye tyder på at den aktuelle forskeren har utført lignende plagiater av arbeidene til flere av studentene sine.

– Det er berettiget mistanke om at det kan være flere tilfeller av plagiat fra den samme personen. Dette er ikke bevist, men det foreligger mistanke, sier Bergesen.

Granskes

Et ganskingsutvalg skal nå undersøke disse påstandene. Den aktuelle forskeren skal også presentere sin versjon av det som har skjedd for dette utvalget.

– Vi må sikre oss at rettighetene til den medarbeidere som er involvert i saken også blir respektert, sier forskningsdirektøren.

Forskningsdirektøren vil ikke spekulere i hva slags konsekvenser plagiatet får for forskeren. Det skal universitetets styre ta stilling til etter at granskingen er avsluttet.