FORSINKELSER I PINSETRAFIKKEN:

I ferjesambandet Fogn-Judaberg-Nedstrand-Jelsa Rute 1 er det forsinkelser på rundt en halv time. Grunnen er stor trafikk i nå når pinsen går mot slutten, melder Nordled.