Forsatt dyrt i Stavanger

Leieprisene for kontorlokaler vil nesten holde samme prisnivå som i dag ut 2010.

Forus, Seabrokers' eiendommer
Foto: Øystein Otterdal/NRK

Det er Estate Magasin som har beregnet hvordan leieprisene vil utvikle seg i de største byene her i landet.

Bergen og Oslo vil i år og neste år oppleve at leieprisene vil falle rundt 10 prosent.

Men i Stavanger blir fallet bare marginalt.

Beregningene viser at leieprisene bare vil bli redusert med 1,5 prosent, noe som vil utgjøre 50 kroner mindre per kvardratmeter de neste to årene.

Oljå styrer

Hovedårsaken til at leieprisene vil holde seg i Stavanger er at det fortsatt vil bli store investeringer i oljenæringen.

Samtidig er det svært få ledige kontrolokaler. Bare 1,6 prosent av kontorarealene var ledige i fjor, noe som er svært lavt sammenlignet med Bergen og Oslo, og i praksis betyr det at det ikke var ledige kontorlokaler.

Ledige kontorlokaler vil ifølge Vågen Eiendom økte til rundt fem prosent ved utgangen av 2009, men fortsatt er dette lavt sammenlignet med landets to største byer.

Økningen i ledige kontorlokaler kommer av at det blir ferdigstilt 90.000 kvadratmeter kontorareal i løpet av året. Siden 2005 har veksten ligget på dette nivået.

Ytterligere 30.000 kvadratmeter vil bli klar i løpet av første del av 2009, men etter den tid vil ikke nye kontorlokaler bli bygd.

Flere nyheter fra Rogaland