NRK Meny
Normal

Gamle kraftverk blir nye for 800 millioner

Haugaland kraft planlegger å bruke mellom 700 og 800 millioner kroner på å fornye kraftanleggene i Litledalen i Etne. De nye kraftstasjonene blir mer miljøvennlige og skal øke strømproduksjonen med rundt 15 prosent.

Rørgater Litledalen kraftverk

Disse rørgatene til Litledalen Kraftverk i Etne, trenger en oppgradering. Nå er planen å legge anleggene inn i fjellet.

Foto: Haugaland Kraft

– De to anleggene vi har i Etnefjellet i dag er fra 1920- og 1950-tallet, og trenger oppgradering og modernisering, sier administrerende direktør Olav Linga i Haugaland kraft.

Derfor har selskapet i noen år jobbet fram planer for å erstatte de gamle anleggene med helt nye kraftstasjoner inne i fjellet.

Mer miljøvennlig

Hardeland Kraftstasjon

Hardeland Kraftstasjon er ett av de to kraftanleggene i Etnefjellet som nå skal oppgraderes.

Foto: Haugaland Kraft
Olav Linga

Administrerende direktør i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Foto: Haugaland Kraft

Meningen er å la de gamle kraftverkene produsere strøm helt fram til de nye står ferdige i fjellet. De gamle kraftstasjonene og rørgatene vil deretter bli fjernet og anlegget vil i følge Linga bli mer miljøvennlig.

Litledalen Kraftstasjon i Etne.

Planen er å erstatte de gamle anleggene fra 1920-50-tallet med noe nytt og mer miljøvennlig. Da vil for eksemel dette anlegget ved Litledalen Kraftverk bli lagt inn i fjellet.

Foto: Haugaland Kraft

Utbyggingen ligger dog noen år fram i tid og investeringsbeslutningen er ikke tatt.

– Konsesjonssøknaden er sendt. Vi ser for oss å ta en beslutning i 2016 og at de nye kraftstasjonene står ferdig innen 2020, sier Linga.

Kraftprisen avgjør

Utbyggingen er kostnadsberegnet til mellom 700 og 800 millioner kroner. Anleggene produserer i dag cirka 180 GWh, mens de nye kraftstasjonene vil øke strømproduksjonen med mellom 20 og 40 GWh.


– Hva er det som hindrer dere i å starte opp tidligere?

– Kraftprisene akkurat nå er ikke optimale for oss som produsent. På sikt bør prisen noe opp, så prisutviklingen de neste årene vil påvirke investeringsbeslutningen, sier Olav Linga.i Haugaland Kraft.