NRK Meny
Normal

Formannskapet tar opp bybanekampen

Det ble flertall i formannskapet for å slå fast at Stavanger ønsker bybane, og sende innspillet til regjeringen.

Bybanen ved Stadionparken

Formannskapet i Stavanger stemte for å legge inn et punkt om bybanen i en høringsuttalelse i kveldens møte.

Foto: Bybanekontoret

Det ble flertall i formannskapet for å sette inn et punkt for å si at Stavanger ønsker bybane.

Formannskapet i Stavanger fikk inn et punkt i høringen om riksveier og fylkesveier om at byen ønsker bybane.

Signalet går til den nye borgerlige regjeringen. Nå med nye regjering på plass ser bybaneforkjemperne, som tapte bybanekampen, sitt snitt til å få den på skinner igjen.

Forslaget fra Hilde Karlsen (uavhengig), Høyre, Venstre og KrF lyder som følger.

«Sett i lys av den nye regjeringens finansieringsmodell for høyverdig kollektivtransport i de større byene, vil Stavanger kommune at hovedtraseen for kollektivtrafikken mellom Stavanger, Forus, Sandes og Sandes Øst, bygges som bybane. Stavanger kommune finner det tids- og kostnadsbesparende å bygge bybane med en gang, slik at vi slipper konverteringskostnadene.»

Ti stemte for og ni stemte imot, og setningene går da inn som et punkt i høringsuttalelsen.

Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte imot.