Forlatte teiner dreper

Den norske havbunnen er full av forlatte teiner. Disse fortsetter å drepe fisk, krabbe og hummer i årevis. Nå vil miljøforkjempere ha dugnad mot spøkelsesfisket.

HUMMER

Mye fisk og skalldyr dør fordi de har forvillet seg inn i en forlatt teine på havbunnen.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Åge Ween

Åge Ween i miljøforeningen Hummerhuset.

Foto: Frederik Finnes

– Først går fisken inn i teinen, så dør den, så kommer krabben og tar den, og så kommer hummeren og tar krabben. Slik fortsetter det i en ond sirkel, sier styreleder i miljøforeningen Hummerhuset, Åge Wee.

I dag starter hummerfisket, og flere hundre vil sette ut teiner langs norskekysten. Men mange teiner blir av ulike grunner liggende igjen på havbunnen. Råtnende dyr som blir liggende i teinene lokker i sin tur nye skalldyr til seg, og på den måten fortsetter teinene å drepe dyr uten at noen tømmer dem – dette kalles spøkelsesfiske.

Foreningen Hummerhuset, som jobber for å bedre levevilkårene for hummer og andre sjødyr, har tatt stikkprøver langs havbunnen i Rogaland og Hordaland. Resultatet var nedslående.

– Vi fant i snitt spøkelsesteiner for cirka hver 60 meter, sier Wee.

– Bruker feil tau

Ifølge Wee skal problemet være like stort på Østlandet. Vi kan dermed bare forestille oss hvor mange hundre forlatte teiner som finnes langs den norske havbunnen, påpeker miljøforkjemperen.

– Hva er grunne til at teinene blir forlatt?

– Feil bruk av utstyr, at folk glemmer dem, eller at det kommer stormer som flytter teinene, sier Wee.

En vanlig feil er at folk bruker synketau på hele lina, i stedet for å bruke flytetau de siste meterne ned til teina. Synketau gjør at tauet ofte surrer seg rundt steiner og lignende på havbunnen når det er kraftig vind.

– Folk må bruke tunge nok lodd og riktig tau: Flytetau fra bunn og opp, og synketau fra toppen, sier han.

Vil ha dugnad

Gjermund Langedal

Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Foto: Fiskeridirektoratet

Wee vil ha Fiskeridirektoratet til å organisere en dugnad med landets mange dykkerklubber og lag for å stoppe spøkelsesfisket.

– Dette er som musikk i mine ører! sier Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, som påpeker at direktoratet jobber med dette allerede.

– Vi ser på denne type løsning, sier han.

Direktoratet har opprettet en lenke på sine nettsider, hvor folk kan registrere redskap de har mistet. Dette for å kartlegge omfanget av spøkelsesfiske. Direktoratet har i 30 år plukket opp tapte fiskeredskaper langs kysten.

– Trenger bredere grunnlag

– Men funnene til Hummerhuset tyder vel på at det bør gjøres mer?

Vi trenger et bredere grunnlag for å kunne konkludere at problemet er så stort som denne foreningen hevder, men vi er i gang med å kartlegge omfanget. Så før vi har resultatet, vil jeg ikke si om det bør gjøres mer eller mindre, sier Langedal.

Fiskeridirektoratet jobber for tiden sammen med Havforskningsinstituttet med å utvikle en teine som åpner seg automatisk når den har ligget en tid uten å bli trukket opp. Slik kan fisk og dyr komme seg ut.