Hopp til innhold

Forlanger stopp av privat fergedrift

Stortinget tar nå opp saken om det skal få gå privat ferge etter at Ryfast og Rogfast åpner. Fylkespolitikerne mener dette vil undergrave bompengeinntektene.

Mortavika

Fylkespolitikere i Rogaland er redde for at de må ta regningen for tapte bompenger i tunnelene dersom noen starter med privat fergedrift.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Foreløpig er det bare ferge og fergekø som gjelder på kaien i Mortavika, men om noen år kan alle kjøre tørrskodd under Boknafjorden. Rogfast blir en fergefri veiforbindelse under Boknafjorden, men de reisende kan også velge privat ferge.

Helge Orten

Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H), er åpen for å ta en ny runde på Stortinget angående privat fergedrift.

Foto: Trond Vestre / NRK

Nå forlanger fylkespolitikerne i Rogaland at samferdselsministeren stopper privat fergedrift, fordi de frykter å måtte ta regningen for tapte bompenger i tunnelene. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H), tar den fastlåste saken til Stortinget.

– Jeg tenker at det vil være fornuftig av oss å ha en dialog med fylkeskommunen om det, og jeg er fortsatt åpen for at vi kan ta en ny runde på det, sier Orten.

Tror folk vil velge fergen

Leder i Vestlandsrådet Jon Aasen (Ap) mener det sier seg selv at reisende kommer til å ta ferge, dersom noen starter konkurrerende fergedrift og legger seg på en pris godt under bomsatsene.

Jon Aasen

Leder i Vestlandsrådet Jon Aasen (Ap) tror reisende kommer til å ta fergen selv etter at tunnelene står klare.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Folk som har god tid, som turister og turistbusser, synes gjerne det er koselig med ferge. Disse private fergene vil nok ikke være tomme, sier Aasen.

Dette kunne noen av bilistene som ventet på fergen i Mortavika fredag formiddag bekrefte.

– Jeg koser meg på fergen og nyter solen. Det kan godt være at jeg tar fergen hvis den blir billigere enn tunnelen, sa Thomas Ingebretsen.

Rogfast

Slik vil Rogfast-tunnelen se ut når den er ferdig.

Foto: Statens vegvesen / Norconsult

Mener debatten er meningsløs

Til tross for at fylkespolitikerne forlanger stans av privat fergedrift og at reisende er positive til tilbudet, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at debatten er helt meningsløs.

– I dag subsidierer staten over halvparten av fergekostnadene. Vi kommer til å fjerne disse subsidiene, og det betyr at billettprisen kommer til å doble eller tredoble seg, sier Solvik-Olsen.

I tillegg til at billettprisen vil øke, tror han også at det vil bli for dyrt for noen å ta opp konkurransen mot tunnelene med privat fergedrift.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener debatten er helt meningsløs.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

– Vi bor i et moderne land og vi skal ikke forby næringsvirksomhet, men hvis noen prøver seg på privat fergedrift kommer de til å tape veldig store summer i året på det.

Han legger til at det ikke er blitt gjort noen endringer i prosjektet, og at det har blitt gitt økte statlige bevilgninger som reduserer risikoen for fylket.

– Nesten all trafikken kommer til å gå gjennom tunnelen. Ingen vil ta en ferge som koster tre ganger mer, i stedet for å kjøre gjennom en tunnel som er fleksibel og grei, sier Solvik-Olsen.