NRK Meny
Normal

Forlanger flere lærere til Sjernarøy

Siden jul har elevene på Sjernarøy oppvekstsenter manglet lærere flere dager i uka. Nå krever foreldrene at skolen tar tak i situasjonen.

Elever på Sjernarøy

Ole Kristian Aske, Sander Hauge og Ole Martin Hetland besøkte onsdag ordfører og skolesjef i Finnøy for å be om flere lærere.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Det har vært litt tull, vi slapp noen av timene siden det ikke var nok lærere.

Slik oppsummerer 7.-klassingen Sander Hauge de siste ukene på Sjernarøy oppvekstsenter på Finnøy.

Vil ha lærere til Sjernarøy

Elin Rødne og Anne Lena Nedrebø har barn på Sjernarøy oppvekstsenter, og fortviler over undervisningssituasjonen ved skolen. Magnus Rødne er blant barna som ikke får all undervisning.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Siden jul har to lærere sluttet på skolen, uten at stillingene som utgjør til sammen 150 prosent, har blitt erstattet. Nå er også rektor ved skolen sykmeldt.

– Det er ikke nok lærere til å undervise alle, og det går på bekostning av elevene våre. De får ikke undervisningen de har krav på, sier Anne Lena Nedrebø, som er talsperson for foreldrene på skolen på Finnøy.

Uten lærer i matte og naturfag

I dag møtte elever og foreldre mannsterke opp på kontoret til skolesjefen og ordføreren i kommunen for å protestere mot lærermangelen.

– Det er noe undervisning, og lærerne som er her er flinke. De gjør en god jobb, men har ikke kapasitet til å ta på seg mer nå enn de har, sier Nedrebø.

De 25 elevene på skolen er inndelt i to klasser, og siden har de eldste elevene fra 4. til 7. klasse ved skolen vært uten undervisning i matematikk og naturfag flere dager i uken.

Siden jul har foreldre blitt bedt om å steppe inn for å passe på elevene når de er uten lærere, i følge en av foreldrene.

Magnus Rødnes brev

Niåringen Magnus Rødne har tatt saken i egne hender, og har skrevet brev til skolesjefen på Finnøy.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Lærerstudent en dag i uka

Kommunalsjef for oppvekst i Finnøy kommune, Svein Helgesen, opplyser at en lærerstudent fremover vil fylle 20 prosent av den ene stillingen som forsvant. Han sier at situasjonen på Sjernarøy har førsteprioritet fra hans side.

– Vi jobber med dette på høygir, og leter etter løsninger så fort som mulig. Men som jeg sa i møtet, og som foreldrene også har forståelse for, kan jeg ikke trylle, sier Helgesen.

Nedrebø og de andre foreldrene krever at de resterende 30 prosentene av stillingen også erstattes av en lærer.

– Elevene fortjener en god skole nå, etter mye utskiftning og uroligheter. Det smitter over på ungene også, og det er viktig med stabile forhold fremover både for elevene og lærerne sier hun.