Hopp til innhold

Forklarer økt julehandel med mindre usikkerhet

– Folk har nok tenkt «oi, det gikk ikke helt i veggen denne gangen heller, så da kan vi bruke litt mer på julegaver enn vi gjorde i fjor».

Amfi Madla julehandel

Kjøpesentrene i fylket melder om økt julehandel i 2016. Her, på Madla Amfi, Stavangers største kjøpesenter, var veksten på fire prosent.

Foto: Rebecca Bjerga

Rett før jul kom tallene som viser at Rogaland er det fylket i landet med aller høyest arbeidsledighet. Selv om tallene er stabile, kan ingen toppe oljefylkets ledighetstall på 4,5 prosent.

Samtidig opplevde kjøpesentrene i regionen økt handel frem mot jul. Fra Egersund i sør til Karmøy i nord meldes det om vekst i desember, sammenlignet med samme tid i fjor.

Men hvordan kan julehandelen øke i en region som er rammet av nedgangstider?

Kyrre M. Knudsen

Sjeføkonom Kyrre Knudsen tror rogalendingene puster litt mer med magen nå, og derfor unner seg mer rundt jul.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er et interessant spørsmål, påpeker Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

Han tror forklaringen må ligge i at det tross alt ikke ble så ille som mange hadde fryktet.

– I fjor tenkte man at man måtte holde litt igjen. Det gjorde at julehandelen var ganske uendret, sammenlignet med året før. Men i år har nok folk tenkt «oi, det gikk ikke helt i veggen denne gangen heller, så da kan vi bruke litt mer på julegaver enn vi gjorde i fjor».

Tryggere på egen økonomi

Knudsen mener folk har blitt mindre usikre gjennom 2016.

– Arbeidsledigheten er omtrent på samme nivå nå som for ett år siden. Men i fjor var det høyere usikkerhet, knyttet til en fallende oljepris og økende arbeidsledighet. I løpet av det siste året har det endret seg noe: De som har jobb kjenner seg tryggere på at de kommer til å beholde den, og bedriftene melder om litt lysere tider, sier han.

Knudsen minner om at selv om arbeidsledigheten i Rogaland er høyest i landet, har de aller fleste fremdeles jobb.

– Men de som blir arbeidsledige, går ofte fra godt betalte jobber til arbeidsledighetstrygd som er markert lavere.

Svak krone gir vekst hjemme

Andre årsaker til at julehandelen økte i Rogaland i år, kan være den svake kronen.

– Antakeligvis bruker folk en større andel av pengene sine her hjemme, i stedet for å dra til utlandet. sier Knudsen.

Julen er på mange måter tradisjonene og forventningenes høyborg. Knudsen tror det gjør at folk prioriterer denne feiringen i budsjettet sitt, og heller sparer på andre områder.

– Flere ting tyder i hvert fall på det. Tidligere i år var forbruket ganske likt med året før. Så ser vi at forbruket økte noe. Det er to årsaker til det: Usikkerheten har avtatt, og mange legger av penger gjennom året slik at de kan kjøpe seg de tingene de ønsker seg til jul.