Forhåndsstemmer klare

Hjelmeland kommune har i dag avholdt en rådgivende folkeavstemning hvor de skal ta stilling til om de synes kommunen burde slå seg sammen med Strand og Forsand, eller ikke. Resultatene er snart klare og forhåndsstemmene kan tyde på at vinden blåser mot «nei». Av de 199 som forhåndsstemte sa 83 personer «ja» og 113 har sagt «nei». Tre har stemt «vet ikke».