Hopp til innhold

Skal avgjøre hva bomringen vil koste bilistene

I dag startet forhandlingene som skal avgjøre hvor mye bilister på Nord-Jæren må punge ut med når den nye bomringer kommer.

Bompengepakken kan blir dyr for bilistene på Nord-Jæren

Mange kan måtte parkere bilen og ty til bussen når den nye bomringen er på plass. En konsekvensutredning viser bilister vil måtte betale over 30.000 kroner i året i bompenger.

Familier på Nord-Jæren kan få det dyrt når den nye bomringen kommer på plass neste år. En konsekvensutredning økonomer har laget på oppdrag for Fremskrittspartiet, to representanter fra Høyre og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, viser at bilister i snitt må ut med 30.000 kroner per bil i bompenger fra høsten 2018.

Møte om byvekstpakke Nord-Jæren

I dag startet forhandlingene mellom regionen og staten om bomprengepakken på Nord-Jæren. Statens bidrag vil avgjøre hvor mye bilistene må betale i bompenger.

Foto: Kjersti Hetland

Tror prisen kan bli lavere

Men dette beløpet kan bli mindre dersom staten går med på å ta en større del av regningen, og i dag startet forhandlingene mellom styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren og Vegdirektoratet, hvor målet er å få til nettopp dette.

– Vi har ambisjoner om å få en høy statlig andel, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

– Samtidig handler det om å få en god finansiering av kollektivtiltak slik at det å velge kollektivt, sykkel eller gange skal være et bra alternativ.

Totalt skal 38 nye bomstasjoner opp for å finansiere Bypakke Nord-Jæren, som innebærer flere prosjekt og tiltak for å bedre samferdselen i regionen. Prisen er på 30 milliarder kroner over en 15-årsperiode.

Forhandlingene om bompenger på Nord-Jæren er igang

Staten betaler fem milliarder

Staten har sagt de vil bidra med fem milliarder kroner. Vegdirektør, Terje Moe Gustavsen vil ikke si noe om hvorvidt summen kan bli høyere.

– Det vil jeg ikke love. Vi må legge til grunn at det også skal være en betydelig brukerfinansiering og at kommunene og fylket finansierer enkeltprosjekter. Samtidig skal staten være med, sier han.

Ifølge Moe Gustavsen er staten innstilt på å bruke mer penger i Rogaland.

– Staten bruker allerede mye midler i Rogaland, og er innstilt på å bidra. Jeg tror vi vil få et resultat som er bra for folk her i regionen, sier han.

Bompengekart Nord-Jæren

Slik blir bomringen på Nord-Jæren seende ut, med bomstasjoner rundt sentre der mange jobber. Pengene herfra skal stort sett brukes til bedre kollektivtilbud.

Foto: Statens vegvesen/Rogaland fylkeskommune

– Vil ikke gå bra

Initiativtakerne bak konsekvensutredningen er likevel klare i sin sak.

– Det blir en by for folk med penger, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

– Vi tror ikke dette vil gå bra for Stavanger, og særlig de med lavere lønn som er avhengige av bil til og fra jobb, sier Frode Myrhol, gruppeleder i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Hundvåg har en kunnet kjøre til Stavanger uten å betale bompenger. Slik blir det ikke nå lenger. Bydelsutvalgsleder på Hundvåg, Egil Olsen, mener bompengepakken må ses på, på nytt.

– Dette ble planlagt da vi fortsatt hadde olja. Nå er det mange som er arbeidsledige og mange det går utover, sier han.

Møtet i dag var det første av mange mellom regionen og staten, og det er ventet at forhandlingene vil fortsette frem til påsken.

Flere nyheter fra Rogaland