Forfatter avviser kritikk mot «Dypt urettferdig»

Frode Fanebust går hardt ut mot nordsjødykkerne i sin nyeste bok. Frp-politiker Erlend Wiborg mener boken er uheldig og at den inneholder flere feil, men det benekter Fanebust.

Frode Fanebust

HOLDER PÅ SITT: Forfatter Frode Fanebust hevder fremdeles at nordsjødykkerne har holdt politikerne for narr.

Foto: Anders Fehn / NRK

– I sin kritikk av meg, begynner stortingsrepresentant Erlend Wiborg i feil ende. Han svarer med at nordsjødykkerne er verdige, og enhver kritikk er uverdig. Slik er det ikke, sier Frode Fanebust til NRK.

Denne uken kom boken hans «Dypt urettferdig». I boken skriver Fanebust at flere nordsjødykkere har holdt staten for narr, og at de ikke har fortjent millionerstatningen de har fått.

Etter å ha lest Fanebusts uttalelse, fortalte Frp-politiker Erlend Wiborg at han ikke er særlig imponert over Fanebusts krasse uttalelser.

– Jeg synes det er uverdige uttalelser, som også er veldig uheldige. Her er det snakk om en gruppe mennesker som har lidd betydelig, sa Wiborg til NRK på torsdag.

Gruppeleder Erlend Wiborg på fylkestinget (Frp)

Erlend Wiborg (Frp), mener det finnes nok av dokumentasjon på at nordsjødykkerne hadde krav på erstatning.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Wiborg var selv med på å behandle saken i Stortinget i sommer. Da ble det klart at nordsjødykkerne fikk 2,2 millioner kroner hver i erstatning fra staten.

– Wiborg gjør den vanlige feilen med å se på nordsjødykkerne som en unison gruppe av helter og ofre, der det i virkeligheten finnes begge deler, men ganske sikkert flest som verken er det ene eller andre, sier Fanebust.

Han er enig i at mange nordsjødykkere har lidd mye, men han holder fast på sitt.

– Stakkarsliggjøringen av det flertallet av nordsjødykkerne som verken har dokumenterte skader eller har falt utenfor arbeidslivet, er omtrent som å sette likhet mellom eldre og minstepensjonister. Det kan være effektiv politisk retorikk, men har ikke rot i virkeligheten, sier Fanebust.

– Wiborg mener selv det finnes dokumentasjon på at langt flere har lidd, og tar med seg sykdom og psykiske lidelser i etterkant som et argument. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er betegnende at den komiteen Wiborg selv har sittet i, i sin innstilling av 10.6.14 gjør et poeng av at Stortinget har «sikret nærmere 260 dykkere og pårørende rask utbetaling av kompensasjon, uten omfattende krav til dokumentasjon og bevis», sier Fanebust.

– Wiborg påpeker at dykkerne ikke kan ha lurt rettssystemet. Mener du de kan ha gjort det?

– Med unntak av Offshoredykkerunionens første seier i tingretten, har nordsjødykkernes organisasjoner tapt sine rettsrunder mot staten. Så har det blitt fremstilt som at de fikk en seier i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Sannheten er at de fikk delvis medhold på ett av mange punkter. Derfor ble staten pålagt å betale hver av de syv saksøkerne 8000 euro, eller vel 66.000 kroner.
At Stortinget etter dette har valgt å utbetale opp til 2,2 millioner kroner til 260 eller flere pionerdykkere, er ikke pålagt av noen rett. Det er resultatet av god lobbyisme og effektiv bruk av helte- og offerhistorier for å oppnå et politisk formål.

Også nordsjødykkerne er kritiske til det forfatteren skriver.

Rolf Guttorm Engebretsen har kjempet dykkernes sak i to tiår, og er en av dem som får sterk kritikk i boka. Han holder fast ved at det er langt flere enn 17 dykkere som omkom på norsk sokkel.

– Vi har lagt fram at 66 dykkere døde på jobb i Nordsjøen, sa Engebretsen til NRK denne uka.

– Hva tenker du, Frode Fanebust, om at Engebretsen mener 66 dykkere døde på jobb, ikke 17 som du skriver?

– Det er fint at han nå har nedjustert tidligere 99 døde nordsjødykkere, som Nordsjødykkeralliansen opererte med, til 66. Men om han nå har snudd tallene på hodet, blir resultatet fortsatt både feil og misvisende. I boken min tar jeg et grundig oppgjør med myten om ekstrem dødsrisiko, og gjennomgår hver enkelt dødsulykke i norsk sektor. De 17 dødsfallene finner man dokumentert blant annet i historiker og tidligere nordsjødykker, Bjørn Wilhelm Kahrs hovedfagsoppgave fra 2004, hvor han gir en uavhengig og grundig bekreftelse på en britisk undersøkelse og bok fra 2001. Av de omkomne var tolv briter, fire nordmenn og en amerikaner. I tillegg omkom én nordmann i britisk sektor, sier Fanebust.