Foreslår folkeavstemning

Senterpartiet i Forsand mener innbyggerne må bli hørt i striden rundt kommunesammenslåing. Partiet ønsker folkeavstemning om å gå inn i Strand kommune, i stedet for Sandnes som er vedtatt. Onsdag neste uke legges forslaget fram for kommunestyret.