NRK Meny
Normal

Slik kan Stavanger sentrum bli i framtida

Bystrand ved oljemuseet og bro fra Hall Toll til Bjergsted, det er to av flere spenstige forslag for å danne et nytt Stavanger sentrum.

Bystrand i sentrum

Bystrand og park ved oljemuseet skal gi innbyggerne i Stavanger mulighet for rekreasjon.

Foto: Stavanger kommune

Målet med forslaget er å skape et sentrum med økt handelsaktivitet, flere arbeidsplasser, attraktive offentlige møteplasser og flere boliger.

Her er noen av forslagene:

 • Fylle ut i havnebassenget ved oljemuseet, der det skal lages en
  større sammenhengende park med bystrand. Parken inkluderer også store deler av arealet som i dag inneholder Geoparken, som da kan opprettholdes og videreutvikles som en aktivitetspark.
 • Knytte byutviklingsområdene i Østre havn tettere til sentrum
 • Vil ha cruisebåtene ut av sentrum.
 • Ønsker en mathall på Fiskepiren.
 • Knytte Bjergsted kulturpark nærmere sentrum
 • Fortette deler av sentrum

Forslagene i sentrumsplanen legges fram for politikerne i kommunalutvalget tirsdag formiddag.

Forslag om bro over Vågen

Kommunen foreslår bro over Vågen.

Foto: Stavanger kommune

Endring av havnefronten

I forslaget er det en betydelig endring av havnefronten.

– Når Ryfast åpner opphører det daglige behovet for bilferjeanløp på Fiskepiren. Det vil imidlertid fortsatt være behov for en hurtigbåtterminal, og det er ønskelig at denne skal ligge sentralt plassert i sentrum. Planen foreslår å flytte terminalfunksjonen til Jorenholmen og samlokalisere den med Vassøy-ferjen, som fortsatt har behov for kjørerampe, heter det i planen.

Fiskepiren

Gjenbruk av dagens hurtigbåtterminal må utredes mer inngående, ifølge kommunen. Det er laget illustrasjoner for å vise byggets kvaliteter også tatt i bruk til andre formål.

Foto: Stavanger kommune

Derfor foreslås det å gjøre parkeringsanlegget på Jorenholmen til et permanent anlegg.

– Det forutsetter at anlegget i større grad utformes som et permanent bygg og at det i videre planlegging vurderes om hele eller deler av 1. etasje omdisponeres til andre formål, eller at p-anlegget skal omformes i enda større grad, står det beskrevet.

Hele forslaget kan leses her.

– Mer samarbeid

Kommunedelplanen skal gi langsiktige føringer og rammer for utviklingen av areal i sentrum. I tillegg skal planen bidra til felles kunnskap og en samlet forståelse av utfordringer, muligheter, mål og virkemidler.

Bergelandsgata

Illustrasjonsfoto fra Bergelandsgata.

Foto: Stavanger kommune

– Ambisjonen er at planen skal utløse større samhandling mellom offentlige og private aktører, bygd på en felles forståelse av utfordringer og mål for sentrumsutviklingen, sier prosjektleder, Kristin Gustavsen.

14 virkemidler

For å oppnå målene har planarbeidet identifisert 14 virkemidler som kommunen vurderer å ha størst positiv betydning for å styrke Stavanger sentrum.

 1. avklare utviklingskapasitet og -forutsetninger på kort og lang sikt.
 2. sikre eksisterende- og etablere nye byrom.
 3. forbedre tilgjengeligheten for fotgjengere, syklister, kollektivtrafikk og nærings -/servicetransport.
 4. etablere godt dimensjonerte, rett plasserte og dynamisk driftende parkeringsanlegg.
 5. holde sentrum trygg og ren.
 6. styrke programmeringen av utleielokaler.
 7. benytte midlertidige arrangementer mer aktivt som byutviklingsgrep.
 8. støtte opp rundt initiativtagere, med rådgiving, stimulering og koordinering
 9. samordne åpningstider og service.
 10. målrette kommunikasjonen (PR).
 11. ha et oppdatert og systematisert faktagrunnlag om status, utviklingstrender og effekt av tiltak
 12. etablere en sterk og profesjonell kollektiv satsing på programmering, markedsføring og øvrig samordning.
 13. sikre kontinuitet og prioritet i utarbeiding og behandling av plan- og byggesaker.
 14. initiere en ambisiøs, langsiktig og solid prosjektutvikling og – realisering.