Foreslår å stanse ansettelser

Universitet sliter med svak økonomi.

Universitetet

Universitetet i Stavanger bør innføre ansettelsesstopp. Det er konklusjonen i en konsulentrapport bestilt av Universitetet.

Foto: NRK

Universitetet i Stavanger bør innføre ansettelsesstopp.

Det er konklusjonen i en konsulentrapport bestilt av Universitetet.

Årsaken er dårlig økonomi.

I tillegg støtter rapporten forslaget fra universitetsledelsen om å legge ned språkfagene tysk, fransk og spansk.

Direktør ved UiS, Per Ramvi, sier at det kan bli aktuelt å legge språkfagene på nett.

–Det har vært pekt på fra andre at det kan være aktuelt å prøve å utrede språkene inn mot andre studietilbud, som fremmedspråk innen økonomistudiene, for ingeniører og så videre. Vi kan gjerne og se på fremmedspråk inn på etter og videreutdanning eller på nett-tilbud, sier Ramvi.

-Legger ned språkfag

Saken skal opp i styret ved Universitetet førstkommende fredag.

2200 personer har skrevet under på en underskriftskampajne til støtte for språkfagene ved Universitetet i Stavanger.