Tror sjøbuss kan løse køproblemet

Å utnytte sjøen med kollektive båter kan være en mulig løsning for å regulere trafikk-kaoset i Stavanger. Men for at prosjektet skal fungere er det avhengig av at mange nok vil benytte seg av tilbudet. Det er politikerne er usikre på.

Sjøbuss

Om kollektiv transport på sjøen blir en realitet, er ennå ikke avgjort. Norled har utarbeidet disse skissene til hvordan sjøbussene kan se ut dersom politikerne velger å satse på dette.

Foto: Norled

– Det er i hvert fall plass i Gandsfjorden. Den er helt tom hver gang jeg ser utover fjorden.

Inger Marie Bishop er veldig engasjert i å redusere rushtrafikken på denne måten, og står bak ideen om sjøbussrute langs Gandsfjorden, mellom Stavanger og Sandnes.

– Jeg ble lei av å stadig høre trafikkmeldinger på radioen om kø, og da kom jeg på ideen om at det burde bli mer transport på sjøen, sier hun.

Kollektiv transport på sjøen

Administrerande direktør i Norled, Ivan Fossan

Ivan Fossan har tro på at en slik båtrute kan være med å avhjelpe veinettet for å ta unna køene.

Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ferje- og hurtigbåtselskapet Norled, eid av Det Stavangerske Dampskibsselskap, har lenge sett på sjøbuss som et alternativ. Særlig de siste årene har selskapet sett at det er et behov for det på grunn av all køen.

– Vi har synliggjort mulighetene gjennom konsepter og skisser på ulike modeller. Men det er myndighetene som må komme på banen for å åpne disse dørene, sier administrerende direktør i Norled, Ivan Fossan.

Gruppeleder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes

John Peter Hernes er skeptisk til ideen om sjøbusser.

Foto: Maren Ege Tjoflåt / NRK

Gruppeleder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes, tror derimot ikke sjøbuss er den rette løsningen på køproblemene. Han er usikker på om det vil være gunstig nok for passasjerene til at de vil benytte seg av sjøbuss.

– Jeg er litt skeptisk til om det er mange nok som bor eller jobber i et område der det vil være et naturlig valg å ta båt til jobb, sier han.

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen utelukker ikke sjøbuss, men tror ikke at tiltaket vil fungere til de største arbeidskonsentrasjonene i Stavanger.

Foto: Erik Waage / NRK

Tilrettelagt for passasjerenes behov

Hvordan man skal komme seg til og fra båtkaien har Norled en nøye gjennomtenkt plan for.

– Det skal bli enkelt for folk å ta med sykler om bord i båten. Så sånne praktiske ting kan vi skreddersy ut ifra de behovene som er, sier Fossan i Norled.

Bishop, som har tenkt mye på dette selv før hun hørte om forslaget til Norled, tror at folk vil sette pris på tilbudet dersom behovene til passasjerene blir tilrettelagt.

– Så dette kan være en god måte til å minske biltrafikken samtidig som passasjerene kan ha en behagelig reise med Internett, aviser, kaffe og hva de måtte ønske, sier Bishop.

– Veikapasitet er problemet

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen, utelukker ikke forslaget om sjøbuss, men tror samtidig ikke at det vil fungere til de største arbeidskonsentrasjonene.

– Her sier det seg selv at det er geografiske begrensninger til at et slikt tiltak vil kunne hjelpe oss. Men i alle områder der det er naturlige forutsetninger for at sjøbuss er mulig, kan det være et supplement for å få transportert folk, sier han.

– Jeg ser i hvert fall ikke vekk ifra det, og spesielt i den perioden vi står overfor nå på Nord-Jæren med stor byggeaktivitet og dårlig framkommelighet på veinettet.

Kompiskjøring er allikevel det Hernes heller ønsker å satse mer på.

– Det som er flaskehalsen i trafikksystemet er veikapasitet. Og da tror jeg at tiltak som gjør at folk i større grad kjører bil sammen er mest effektivt, fordi det kan virke veldig fort. Bare til Forus kjører det sikkert 15.000 biler med tre eller fire ledige seter hver eneste dag, sier Hernes.