Vil ha kraftig økning av mobilboten for spare liv i trafikken

STAVANGER (NRK): 1700 kroner i bot er ikke avskrekkende nok, mener Trygg Trafikk. 20 år etter at forbudet ble innført, er det fortsatt mange som bruker telefonen mens de kjører.

Bjarte Nessa, politibetjent i Utrykningspolitiet, kontroll av mobilbruk i bil

Politibetjent i Utrykningspolitiet, Bjarte Nessa, bruker kikkert i jakten på ulovlig bruk av mobil under kjøring.

Foto: Erik Waage / NRK

– Når vi vet at tre av ti dødsulykker skyldes uoppmerksomhet på veien, er det klart at veldig mange ulykker kunne vært unngått hvis vi hadde overholdt forbudet mot å bruke mobilen mens vi kjører, sier regionleder i Trygg Trafikk, Ingrid Lea Mæland.

Ingrid Lea Mæland

Ingrid Lea Mæland er regionleder i Trygg Trafikk.

Foto: Pia Hetland / NRK

Hun synes det er urovekkende at det fortsatt er 15.000-20.000 som hvert år får forelegg for å bruke mobilen mens de kjører, 20 år etter at forbudet ble innført.

Fra 1. januar 2019 er straffen 1700 kroner i forelegg, og to prikker på sertifikatet. Prikkene var nye i 2019, mens satsten på forelegget økte fra 1650 kroner i 2018.

– Hvis vi sammenligner med nivået for andre trafikkovertredelser, er det lavt. Kjører du for fort, risikerer du å miste lappen og kan havne i fengsel. Hvis du bryter vikeplikten, kan du få en bot på 7000 kroner.

Hun mener at 1700 kroner ikke er så mye for de fleste, og vil ha beløpet opp på et nivå som virkelig kjennes på lommeboka.

– Da vil færre bryte loven, mener Mæland.

UP har kontroller

NRK møtte Utrykningspolitiet på en kontroll av ulovlig mobilbruk i Tjensvollkrysset i Stavanger. De bekrefter at mange sjåfører ikke har oppmerksomheten foran seg slik de burde.

Sten Kristian Lund, politioverbetjent, gruppeleder i Utrykningspolitiet

Sten Kristian Lund er politioverbetjent i Utrykningspolitiet

Foto: Erik Waage / NRK

– Faren opplever vi til dels selv. Når vi skal stoppe bilistene som bruker mobil, er oppmerksomheten så fraværende at de knapt ser oss uniformert personell som skal stanse dem, sier politioverbetjent i Utrykningspolitiet, Sten Kristian Lund.

Han mener det er en reell fare i trafikken, spesielt for mye trafikanter.

– Det krever at bilistene er aktpågivende og får med seg det som skjer foran bilen.

Det finnes ikke tall for hvor mange trafikkulykker som skjer på grunn av mobilbruk, men det er et problem i trafikken at bilister fikler med mobilen.

– Det skjer ulykker fordi oppmerksomheten som skal være foran bilen, er borte.

Heller ikke politimesteren i Sør-Vest politidstrikt mener størrelsen på boten er avskrekkende.

Prikkene bør svi

Politimester Hans Vik

Politimester Hans Vik ved Sør-Vest politidstrikt.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Til sammenligning er forelegget for å snike i bomringen i Stavanger 5000 kroner.

– Boten er ikke særlig høy når vi ser i forhold til andre trafikkfarlige overtredelse, men prikkene burde gjøre inntrykk på folk, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Han peker spesielt på de unge som har førerkortet på prøve.

– De får fire prikker. Det betyr at de får et gult kort. Neste gang er det rødt kort og seks måneder uten førerkort.

Blir tatt mens NRK ser på

Midt i intervjuet med Lund på UP-kontrollen, blir en bilfører vinket inn til siden.

En politibetjent har brukt kikkert rettet mot bilene for å se etter ulovlig mobilbruk.

Bilføreren får beskjed om at det er kontroll av mobilbruk. Han starter med å spørre om virkelig all bruk av mobil er forbudt. Svaret er ja, så lenge det ikke sitter i et fastmontert stativ.

Forelegget blir godtatt på stedet, og bilisten avslutter med å takke politiet for at de passer på.

Om det er mulig å få bort all mobilbruk i bilen er usikkert, men politiet har en null-visjon.

– Det er derfor vi har disse kontrollene. Det er ikke for å få inn penger, men for å skape sikker trafikksituasjon, og at folk kan ferdes trygt, både i bil og som myk trafikant, sier Lund.