Hopp til innhold

Foreldrene til Birgitte Tengs mener det er for tidlig å frifinne fetteren

Foreldrene til Birgitte Tengs vil avvente behandling av erstatningssaken til fetteren inntil det foreligger dom mot den nå siktede mannen i saken. – Jeg hadde ikke trodd jeg kunne bli overrasket etter disse 25 årene, sier far til fetteren.

Mai 1995: Politiet undersøker stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept. Funn som ble gjort her kan vise seg å bli utslagsgivende.

Fetteren til Birgitte Tengs innrømmet i avhør å ha tatt livet av kusinen, men avhørsmetodene ble senere kritisert for å ha tvunget frem tilståelsen.

Foto: NTB

Det kommer frem i et tilsvar sendt Agder lagmannsrett tirsdag kveld.

– Det var veldig overraskende. Vi har nå et fullt politikorps som sier at fetteren er ute av saken. Da er det nokså oppsiktsvekkende at folk utenfor kan sitte med en slik oppfatning som dette, sier fetterens forsvarer Arvid Sjødin til NRK.

Arvid Sjødin

Fetterens forsvarer, Arvid Sjødin.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Som NRK skrev tidligere i fjor høst, sendte Arvid Sjødin på vegne av Tengs' fetter en anmodning til Agder lagmannsrett om å få erstatningsdommen mot fetteren gjenåpnet, etter at politiet i et brev skrev at fetteren var ute av saken.

Bakgrunnen er at en annen karmøybu i 50-årene i september 2021 ble pågrepet og siktet for drapet.

– De må bevise fetterens skyld

Han sitter for øyeblikket i varetekt, og i oktober skrev Gulating lagmannsrett i en kjennelse at de mener det er «meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet».

Nå mener lagmannsretten at begjæringen til Tengs sin fetter skal fremmes til ordinær behandling. De ba også Sjødin vurdere om fetteren også burde be seg frifunnet dersom saken ble gjenopptatt.

Birgitte Tengs

Den 1. september i fjor høst ble en mann i 50-årene fra Karmøy pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

Det gjorde Sjødin.

Ifølge Sjødin vil foreldrene og deres bistandsadvokat nå være nødt til å bevise fetterens skyld i en rettssak i Agder lagmannsrett.

– Etter tvisteloven skal en dom opprettholdes om det er sannsynlighetsovervekt for at han har begått handlingen. I dette tilfellet er fetteren frikjent og det er en annen som er siktet i samme sak. Da er vilkårene oppfylt, sier Sjødin.

John Christian Elden

Ekteparet Tengs sin bistandsadvokat, John Christian Elden.

Foto: Geir Olsen

Ber lagmannsretten avvente

Foreldrene, via bistandsadvokat Elden fikk frist til 11. januar å mene noe om saken. Det har de altså nå gjort.

De vil ikke droppe erstatningskravet mot fetteren, og vil ikke ta stilling til spørsmålet enda.

– Vi har bedt lagmannsretten stille begjæringen i bero inntil det enten foreligger henleggelse eller dom i den nye siktelsen. Hvis det blir ny straffesak, vil bevisene prøves offentlig, og det vil være mulig å gjøre seg opp en mening om det er nye bevis av betydning, skriver Elden i en SMS til NRK.

Elden sier til NRK at at foreldrene til Birgitte Tengs ikke vil brenne seg på å gå for fort frem i saken, og viser til politiets behandling av fetteren.

– De har tidligere gått for raskt på og trodd på det politiet og lagmannsretten har sagt omkring sterkt bevisbilde mot fetteren. For ikke å gå i samme felle en gang til venter de til det foreligger domsresultat, sier Elden til NRK.

Far til fetteren til Birgitte Tengs

Jakob, far til fetteren, er lite fornøyd med svaret foreldrene til Birgitte Tengs har gitt til lagmannsretten.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Fetterens far: – Svært overrasket

Far til fetteren, Jakob, er svært overrasket over avgjørelsen til Birgittes foreldre.

– Jeg hadde ikke trodd jeg kunne bli overrasket etter disse 25 årene, men det er jeg nå. Jeg har alltid hørt at noe som heter nok er nok, og jeg hadde trodd vi hadde kommet til det punktet nå. Men det har vi tydeligvis ikke, sier han.

I desember gikk far til Birgitte ut i Haugesunds Avis og signaliserte at han nå var i tvil om fetteren var datterens drapsmann. Jakob hadde trodd at hans egen familie nå ville droppe saken.

– Jeg hadde håpet de ville la oss være i fred og latt oss komme ut av denne uberettigede situasjonen vi har havnet i, sier han.

Nå er han alt annet enn sikker på om familien noen gang vil komme seg ut av domfellellesen i den sivilrettslige saken.

– Jeg er ikke en gang sikker på om de opphever dommen selv om en annen blir dømt. Egentlig har fristen for å få oppheve den sivile dommen gått ut, men med deres samtykke kunne vi fått nulle ut den drapsdommen, sier han.

Minnestein for Birgitte Tengs

Fetteren ble dømt for drapet i Tingretten, men ble senere frikjent i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til Tengs' sine foreldre i en sivil rettssak.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Elden: – En håndsrekning

Elden skjønner ikke at fetterens far og Sjødin er misfornøyde med deres svar.

– Sjødin har fått en håndsrekning lenger enn det han har fått før. Foreldrene har vært bestemte på at dommen som er avsagt er riktig. Nå er det ikke avklart om det har kommet nye bevis, og de holder det åpent om det kan bli utfallet. Det burde Sjødin være fornøyd med, sier han.

NRK forklarer

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy i 1995.

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Hvem drepte Birgitte?

En omfattende drapsetterforskning førte til at Birgittes fetter kom i politiets søkelys. Fetteren tilsto først drapet og ble dømt i tingretten. Senere trakk han tilståelsen.

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Hvorfor trakk fetteren tilståelsen?

Politiet fikk kritikk for avhørsmetodene som ble brukt. Fetteren og forsvarerne mente at tilståelsen ble presset fram i avhør og valgte å anke dommen.

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Hva ble resultatet i lagmannsretten?

I lagmannsretten ble fetteren frikjent for drapet, men dagen etter frifinnelsen ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre i en sivil erstatningssak.

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Hvordan er det mulig?

I en sivil rettssak gjelder andre beviskrav enn i en straffesak. Derfor kan dommene i to slike saker bli forskjellige. Erstatningskravet ble senere droppet, men selve erstatningsdommen ble stående.

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Hvorfor ble ikke saken avsluttet her?

Fetteren ønsket å bli kvitt erstatningsdommen og tok saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her fikk han delvis medhold.

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Hva ble resultatet i Strasbourg?

Den norske staten ble dømt til å betale erstatning til fetteren. De mente erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Men erstatningsdommen ble fortsatt ikke opphevet.

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Er saken oppklart?

Birgitte Tengs-saken ble etterforsket av «cold case»-gruppen i Kripos. Nye DNA-analyser førte til at en mann i 50-årene ble pågrepet i september 2021. Han er nå siktet for drapet. Samtidig skal retten nå vurdere erstatningsdommen mot fetteren på nytt.

Drapet på Birgitte Tengs

I 1997 ble fetteren først dømt for drapet på Birgitte Tengs, så frikjent i lagmannsretten.

Dagen etter han ble frikjent ble han likevel dømt i den sivilrettslige saken. Han ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

Denne dommen har både fetteren og far til fetteren, sammen med deres advokat Arvid Sjødin kjempet mot siden dommen falt. Hele elleve ganger har de begjært saken gjenopptatt, men fått avslag.

På det tolvte forsøket lyktes de. Agder lagmannsrett skrev i fjor høst at det hadde vært en betydelig utvikling i saken siden forrige behandling i lagmannsretten i mai 2020.

Birgitte Tengs ble funnet drept ved Gamle Sundvegen om morgenen lørdag 6. mai 1995. Stedet er ikke langt fra hjemmet der Birgitte bodde med sine foreldre.
Kvelden før var Birgitte med på et møte på Avaldsnes før hun dro videre til Kopervik sentrum.
Birgitte ble gjenkjent i gågata i Kopervik seint fredags kveld. Dette er den siste sikre observasjonen som er gjort av henne.
Hun skal hun også ha snakket med sjåføren av en bil i samme område. Denne personen har aldri blitt identifisert.
Like over midnatt så to vitner en bil kjøre i høy hastighet opp Gamle Sundvegen.
Gamle Sundvegen er den veien der Birgitte Tengs ble funnet drept lørdags morgen. Veien er i dag stengt for ordinær biltrafikk.

LES OGSÅ: