– Ekstremt belastende å vente så lenge

Saksbehandlingstiden på straffesaker i Haugaland tingrett er blitt så lang et en del tiltalte får strafferabatt. Nå ønsker både sorenskriveren og advokater at domstolene blir styrket med mer penger.

Haugaland Tingrett

– Utviklingen er bekymringsfull og får store konsekvenser, sier sorenskriver Tine Odland i Haugaland tingrett. Hun liker dårlig at ventetiden ved tingretten er fordoblet.

Foto: Thomas Halleland / NRK

I 2014 var saksbehandlingstiden i straffesaker som hadde meddommere 89 dager. Første kvartal i år var ventetiden økt til 209 dager. Stortingets krav er 90 dager.

Sorenskriver Tine Odland i Haugaland tingrett liker tallene sine dårlig.

Tine Odland

Sorenskriver Tine Odland synes utviklingen er bekymringsfull.

Foto: Gisle Jørgensen

– Utviklingen er bekymringsfull og får store konsekvenser. Ventetiden er nå så lang at i en del saker så får tiltalte strafferabatt, sier Odland.

Forklaringen ligger i tilbake i 2015. Da innførte Høyre og Frp-regjeringen en avbyråkratisering- og effektivitetsreform som forutsatte at alle statlige virksomheter skulle bli mer effektive. For Haugaland tingrett har dette i praksis betydd lavere budsjetter og lengre saksbehandlingstid.

– I 2015 og 2016 har vi mistet til sammen to dommerfullmektiger. Med to av ti dommere borte, går saksbehandlingstiden i været. Vi prioriterer selvsagt de mest alvorlige sakene, men mange må vente, sier Odland.

Landets største økning

Elisabeth Rød har jobbet mange år som både politiadvokat, forsvarer og bistandsadvokat. Hun reagerer på situasjonen ved Haugaland tingrett.

Elisabeth Rød

Advokat Elisabeth Rød sier mange av de involverte i en alvorlig rettssak opplever den lange ventetiden som ekstremt belastende.

– Det er alvorlig at retten ikke har fått tildelt flere ressurser. Den lange saksbehandlingstiden er en ekstrem belastning både for de fornærmede, tiltalte og pårørende. I en alvorlig straffesak blir livet for mange satt på vent i påvente av en rettssak, sier Rød.

Tall fra Domstoladministrasjonen viser at Haugaland tingrett fra 2014 og til i dag er den tingretten i landet som har hatt den største økningen i saksbehandlingstid. Stortingsrepresentant Helge Thorheim fra Frp sier reformen har gitt noen uønskede og uforutsette utslag.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at situasjonen er problematisk for dem som er berørt av dette. Dette er svært beklagelig, det må jeg virkelig si, sier Thorheim.

– Vi har det på dagsorden

Han går langt i å love mer pengestøtte til domstolene i neste statsbudsjett.

Helge Thorheim

Stortingsrepresentant Helge Thorheim (Frp) beklager følgene avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen har fått ved Haugaland tingrett.

Foto: Gisle Jørgensen

– Vi er fullt klar over situasjonen. Nå når politireformen er på plass, er det naturlig å se på domstolene. Det er allment aksept for at man må styrke domstolene, slik at de kan håndtere den store mengden saker.

Så det fins politisk vilje til å gjøre noe med dette?

– Ja. Våre justispolitikere har dette på dagsorden og jobber nå med dette inn mot statsbudsjettet, sier Thorheim.